Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
Разград, 28.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии в община Разград и утвърждаване списъка на резервни членове.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 на ЦИК, променено с Решение № 2111-НС от 18.02.2021 на ЦИК, Решение № 14- НС/18.02.2021 г. и Решение № 15-НС/18. 02.2021 г. на РИК- Разград,

 

РЕШИ:

 

            1.НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии в община Разград за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

 

Секция № 182600001, с. Балкански, НЧ „Просвета", ул. „Росица" № 5

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Радина Иванова Раданова

 

Председател

БСП

 

2

Галя Георгиева Сенанова

 

Заместник председател

ОП

 

3

Красимира Николова Денева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Милен Красимиров Николов

 

член

ДПС

 

5

МИЛКА ВЕНЕЛИНОВА ИВАНОВА

 

член

ВОЛЯ

 

           

Секция № 182600002, с. Благоево, Сградата на бивше ОУ, ул. „Христо Ботев" № 45

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Гергана Руменова Драгнева

 

Председател

БСП

 

2

Руско Ангелов Димитров

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

 

секретар

ВОЛЯ

 

4

Наджибе Мусова Бозева

 

член

ДПС

 

5

РУМЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ

 

член

ОП

 

6

Данаил Калоянов Катеринов

 

член

ГЕРБ

 

7

Върбан Тодоров Върбанов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600003, с. Гецово, Клуб на пенсионера, ул. „Патриарх Евтимий" № 11

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Пролетеса Иванова Дончева

 

Председател

БСП

 

2

ГАЛИНА СТОЙЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

 

Заместник председател

ВОЛЯ

 

3

Красимира Тодорова Христова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Елка Тодорова Йовчева

 

член

БСП

 

5

Беатриса Любчева Петкова

 

член

БСП

 

6

Неждет Хюсмен Мехмед

 

член

ДПС

 

7

МАРТИН ЖИВКОВ ГАНЕВ

 

член

ОП

 

8

Станислава Коцева Димитрова

 

член

ГЕРБ

 

9

Йорданка Станимирова Павлова

 

член

ГЕРБ

 
           

Секция № 182600004, с. Гецово, Клуб на пенсионера, ул. „Младост" № 2

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

 

Председател

ВОЛЯ

 

2

Росица Господинова Белчева

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Милка Тодорова Стоянова

 

Секретар

БСП

 

4

Иванка Маринова Неделчева

 

член

БСП

 

5

Петя Василева Пенева

 

член

БСП

 

6

Зехра Али Емин

 

член

ДПС

 

7

Светла Петрова Иванова

 

член

ГЕРБ

 

8

Ганка Костадинова Георгиева-Минкова

 

член

ГЕРБ

 

9

Даца Славова Райчева

 

член

ОП

 

           

Секция № 182600005, с. Дряновец, Център за стари хора „Капанци", ул. „Йордан Стоянов" № 35

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

МАРИАН ДИМИТРОВ ЦОНЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОП

 

2

Даниел Иванов Хинчев

 

Заместник председател

БСП

 

3

Денка Иванова Симеонова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Банчо Господинов Тодоров

 

член

БСП

 

5

Стефка Дякова Стефанова

 

член

ДПС

 

6

СТОЙЧО КОЦЕВ СТОЙЧЕВ

 

член

ВОЛЯ

 

7

Росица Ненова Герджикова

 

член

ГЕРБ

 

8

Божидарка Иванова Цветкова

 

член

ГЕРБ

 

9

Иванка Вутова Вутова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600006, с. Дянково, НЧ „Просвещение", ул. „Осми март" № 2

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Емине Бейти Хасан

 

Председател

ДПС

 

2

Станчо Иванов Русев

 

Заместник председател

БСП

 

3

Селиме Урфанова Салиева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Радка Василева Пенчева

 

член

БСП

 

5

СТАМЕНА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

6

Неделчо Цонев Цонев

 

член

ОП

 

7

Светослав Веселинов Кьосев

 

член

ГЕРБ

 

8

Неделчо Велчев Досев

 

член

ГЕРБ

 

9

Зелиха Юкселова Мехмедова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600007, с. Дянково, ОУ „Отец Паисий", ул. „Марица" № 10

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Али Джемилов Алиев

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Айше Сали Керим-Мехмед

 

Заместник председател

ДПС

 

3

Милица Емилова Георгиева

 

Секретар

БСП

 

4

Сюзан Джелилова Алиева

 

член

БСП

 

5

РАДОСТИН ДРАГОМИРОВ ДОБРЕВ

 

член

ВОЛЯ

 

6

ИЛИЯН НЕДЕЛЧЕВ ЙОРДАНОВ

 

член

ОП

 

7

Назифе Сухатова Хасанова

 

член

ГЕРБ

 

8

Мелис Бейхатова Ибрямова

 

член

ГЕРБ

 

9

Анжела Тодорова Славова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600008, с. Дянково, ОУ „Отец Паисий", ул. „Марица" №10

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Красимир Пенев Коцев

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Татяна Василева Дилова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Садифе Хюсеин Хасанова

 

Секретар

ДПС

 

4

Мирена Петрова Хинкова

 

член

БСП

 

5

ЦВЕТАН ДРАГОМИРОВ ДОБРЕВ

 

член

ВОЛЯ

 

6

СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ГОСПОДИНОВА

 

член

ОП

 

7

Сезен Исмет Мехмед

 

член

ГЕРБ

 

8

Цветелина Иванова Стоянова

 

член

ГЕРБ

 

9

Бейти Сунай Бейти

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600009, с. Киченица, Ритуална зала, ул. „Кирил и Методий" № 29

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Мехмед Лютфиев Мехмедов

 

Председател

ДПС

 

2

Павлинка Радомирова Тодорова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Нехрун Зевжетов Хюсеинов

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Ерол Ахмед Тусчу

 

член

БСП

 

5

ИМРАН ФИКРЕТОВА АБТУЛОВА

 

член

ВОЛЯ

 

6

Петър Павлов Петров

 

член

ОП

 

7

Сема Северинова Росенова

 

член

ГЕРБ

 

8

Ахмед Рашидов Ахмедов

 

член

ГЕРБ

 

9

Садифе Мехмед Джеватова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600010, с. Липник, Ритуална зала, ул. „Бачо Киро" № 28

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Свилен Любенов Витанов

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Фериде Мухарем Тасим

 

Заместник председател

ДПС

 

3

Росица Любенова Йорданова

 

Секретар

БСП

 

4

Иван Тодоров Иванов

 

член

БСП

 

5

НЕЛИ СТОЯНОВА КОЛЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

6

Пламена Райчева Йорданова

 

член

ОП

 

7

Юлиян Ангелов Йорданов

 

член

ГЕРБ

 

8

Евтим Борисов Евтимов

 

член

БСП

 

9

Николета Цветанова Цонева

 

член

ГЕРБ

 

   

 

 

 

     

Секция № 182600011, с. Мортагоново, Ритуална зала, ул. „Девети септември" № 43

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Бояна Станкова Мечкова

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Кенан Ниязи Хюсеин

 

Заместник председател

БСП

 

3

Назмие Ремзи Исмаилова

 

Секретар

ДПС

 

4

Надежда Василева Йовчева

 

член

БСП

 

5

БЕЙЗАДИЕ БЕЙЗАТОВА АХМЕД

 

член

ВОЛЯ

 

6

Деянка Александрова Минева

 

член

ОП

 

7

Любен Ганев Филипов

 

член

ГЕРБ

 

8

Цони Цонев Цонев

 

член

ГЕРБ

 

9

Катя Иванова Лапатова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600012, с. Недоклан, НЧ „Съзнание", ул. „България" № 4

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Галин Радев Тиханов

 

Председател

БСП

 

2

БОГОМИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

 

Заместник председател

ОП

 

3

Полина Василева Денева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Фатме Мехмедова Мустафова

 

член

ДПС

 

5

ВИОЛЕТА КОЛЕВА ПЕТРОВА

 

член

ВОЛЯ

 

6

Йордан Руменов Йорданов

 

член

ГЕРБ

 

7

Есин Ергинова Исмаилова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600013, с. Осенец, ОУ „д-р Петър Берон", ул. „Стефан Радков" № 77

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Васил Иванов Василев

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Петранка Гроздева Йордановяа

 

Заместник председател

ОП

 

3

Елена Димова Димитрова

 

Секретар

БСП

 

4

Иванка Цонева Неделчева

 

член

БСП

 

5

Димо Неделчев Димов

 

член

БСП

 

6

Джейлян Ахмед Мустафа

 

член

ДПС

 

7

МИЛЕНА СТОИЛОВА МИТЕВА-ГАНЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

8

Здравка Русева Обретенова

 

член

ГЕРБ

 

9

Пламена Цончева Станчева

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600014, с. Островче, Зала в кметството, ул. „Георги Сава Раковски" № 4

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Цена Коцева Трифонова

 

Председател

БСП

 

2

Христина Пламенова Иванова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Павлин Александров Станчев

 

Секретар

ОП

 

4

Мустафа Бейтулов Талибов

 

член

ДПС

 

5

ЕЛЕНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

 

член

ВОЛЯ

 

 

         

Секция № 182600015, с. Побит камък, НЧ „Самообразование 1894", ул. „Трети март" № 60

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Петър Митев Симеонов

 

Председател

ОП

 

2

Марийка Иванова Йонкова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Наталия Денева Георгиева

 

Секретар

БСП

 

4

Айгюн Мехмедов Белберов

 

член

ДПС

 

5

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

 

член

ВОЛЯ

 

           

Секция № 182600016, с. Пороище, НЧ „Просвета", ул. „Райна Княгиня" №18

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

ЕКАТЕРИНА ЛЮБЧЕВА ХРИСТОВА

 

Председател

ВОЛЯ

 

2

Пламена Томова Тодорова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Анелия Цанкова Джебарова

 

Секретар

БСП

 

4

Атилла Ибрахим Ариф

 

член

ДПС

 

5

РУМЕН НИКОЛОВ МОНЕВ

 

член

ОП

 

6

Николинка Матева Йорданова

 

член

ГЕРБ

 

7

Пенка Димитрова Парашкевова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600017, с. Просторно, Зала в кметството, ул. „Стара планина" № 1

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Димитър Тодоров Петков

 

Председател

БСП

 

2

Василка Николова Калева

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

ПРЕСИЯН МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ

 

Секретар

ОП

 

4

Гюнгюляр Салиева Белберова

 

член

ДПС

 

5

ЕЛЕНКА НЕНЧЕВА ИВАНОВА

 

член

ВОЛЯ

 

           

Секция № 182600018, с. Радинград, НЧ „Наука 1929", ул. „Бузлуджа" № 35

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Донка Филипова Ганчева

 

Председател

БСП

 

2

Любомир Николаев Цаков

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Виждан Ниязиева Мюзекярова

 

Секретар

ДПС

 

4

АЙШЕ СЕЙХАНОВА ФЕЙЗУЛОВА

 

член

ВОЛЯ

 

5

Любен Василев Вълов

 

член

ОП

 

6

Живка Енчева Великова

 

член

ГЕРБ

 

7

Патриция Искренова Христова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600019, с. Раковски, ДГ № 2 „Пролет", ул. „Първи май" № 13

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Юлиян Димитров Йорданов

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Елис Ерджанова Мюмюнова

 

Заместник председател

ДПС

 

3

Иванка Йовчева Тодорова

 

Секретар

БСП

 

4

Йорданка Димитрова Янкова

 

член

БСП

 

5

Байсие Мустафова Алиева

 

член

БСП

 

6

ЕБРУ МИТХАТОВА ХАЛИЛОВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Илиян Христов Христов

 

член

ОП

 

8

Таня Христова Минчева

 

член

ГЕРБ

 

9

Бюлент Джелялов Сюлейманов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600020, с. Раковски, Клуб на пенсионера, ул. „Стара планина" № 4

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Елис Салиева Фейзиева

 

Председател

ДПС

 

2

Донка Симеонова Иванова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Бехра Реджеб Ахмед

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Венцислав Росенов Пенчев

 

член

БСП

 

5

БУРЧИН ЮЗДЖАНОВА АКИФОВА

 

член

ВОЛЯ

 

6

Ангел Асенов Майсторски

 

член

ОП

 

7

Милен Георгиев Митев

 

член

ГЕРБ

 

8

Красимир Пенчев Витанов

 

член

ГЕРБ

 

9

Бисер Христов Алексиев

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600021, с. Раковски, ОУ „Г. С. Раковски", ул. „ Георги Сава Раковски" № 69

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Пламен Енчев Петков

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Налян Мехмедова Хасанова

 

Заместник председател

ДПС

 

3

Павлина Петрова Петрова

 

Секретар

БСП

 

4

Али Ахмед Караахмед

 

член

БСП

 

5

Семра Съдкъева Ибрямова

 

член

БСП

 

6

МЕСУТ НИХАТ АЗИЗ

 

член

ВОЛЯ

 

7

Георги Стоянов Георгиев

 

член

ОП

 

8

Сейхан Юсуф Хасан

 

член

ГЕРБ

 

9

Тодор Димитров Тодоров

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600022, с. Стражец, ОУ „Елин Пелин", ул. „Орел" № 9

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Емине Мюслюм Мухарем-Нуф

 

Председател

ДПС

 

2

Айгюл Мехмедова Ахмедова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Тодор Цонев Тодоров

 

Секретар

БСП

 

4

Иво Пенчев Иванов

 

член

БСП

 

5

Георги Василев Георгиев

 

член

БСП

 

6

ЙОРДАНКА МАРИНОВА КРЪСТЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Мариана Грозданова Джипова

 

член

ГЕРБ

 

8

Мергюл Кязимова Салиева

 

член

ГЕРБ

 

9

Ралица Златева Василева

 

член

ОП

 

           

Секция № 182600023, с. Стражец, ДГ „Пролет", ул. „Средец" № 13

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Ганка Цонева Бобчева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Ахмед Халим Ахмед

 

Заместник председател

ДПС

 

3

Светлана Гошева Иванова

 

Секретар

БСП

 

4

Маринка Кирилова Тодорова

 

член

БСП

 

5

НЕВЯНА НЕДЕЛЧЕВА СТАНЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

6

ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦАНКОВ

 

член

ОП

 

7

Полина Христова Първанова

 

член

ГЕРБ

 

8

Николина Георгиева Желязкова

 

член

ГЕРБ

 

9

Марина Красенова Георгиева

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600024, с. Топчии, НЧ „Просвета 1895", ул. „Добри Чинтулов" № 1

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Мариян Иванов Брадолов

 

Председател

ОП

 

2

Христина Христова Карастоянова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Росица Христова Маринова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Пенка Кюранова Христова

 

член

БСП

 

5

Седа Седатова Ниазиева

 

член

ДПС

 

6

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА РАЧОВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Камен Йорданов Калчев

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600025, с. Ушинци, НЧ „Нов живот", ул. „Бузлуджа" № 1

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Стоянка Димитрова Матева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Татяна Иванова Петрова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Иван Стоянов Белчев

 

Секретар

ОП

 

4

Назмие Османова Шабанова

 

член

ДПС

 

5

ФАТМЕ БЕЙТИЕВА ХЮСМЕНОВА

 

член

ВОЛЯ

 

           

Секция № 182600026, с. Черковна, Клуб на пенсионера, ул. „Трети март" № 13А

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

СЛАВЕЙКО СТЕФАНОВ РАШЕВ

 

Председател

ОП

 

2

Пенка Стефанова Петрова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Никола Тодоров Тодоров

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Мустафа Мехмедов Белберов

 

член

ДПС

 

5

ГОСПОДИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

 

член

ВОЛЯ

 

           

Секция № 182600027, с. Ясеновец, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Кирил и Методий" № 1

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Ерджан Басри Мустафа

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Нурай Идиризова Сакалова

 

Заместник председател

ДПС

 

3

Евгения Младенова Бояджиева

 

Секретар

БСП

 

4

Христо Георгиев Георгиев

 

член

ДБ

 

5

Афизе Мехмедова Мехмедова

 

член

БСП

 

6

МАРИНЕЛА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

ПЕТЪР ЯНКОВ ЯНКОВ

 

член

ОП

 

8

Гюлерджан Хюсеин Исмаил

 

член

ГЕРБ

 

9

Мехмед Джеват Мустафа

 

член

ГЕРБ

 

       

 

Секция № 182600028, с. Ясеновец, ДГ № 2 „Дора Габе", ул. „Недю Лицов" № 6

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Джелял Кемалов Мустафов

 

Председател

ДПС

 

2

Георги Димитров Георгиев

 

Заместник председател

БСП

 

3

Джан Бисеров Севдалинов

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Снежана Ненкова Симеонова

 

член

БСП

 

5

ВЕСИЛЕ СЮЛЕЙМАНОВА АХМЕДОВА

 

член

ВОЛЯ

 

6

ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ

 

член

ОП

 

7

Светлин Емилов Максимов

 

член

ГЕРБ

 

8

Севилджан Себин Басти

 

член

ГЕРБ

 

9

Диян Вълчев Денев

 

член

ДБ

 

           

Секция № 182600029, с. Ясеновец, ДГ № 2 „Дора Габе" - филиал, ул. „Дунав" № 35

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Ергин Исмаилов Ахмедов

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Владимир Цветанов Вълов

 

Заместник председател

БСП

 

3

Сали Сабри Сали

 

Секретар

ДПС

 

4

Нерджан Хайрединова Феимова

 

член

БСП

 

5

НИКОЛ РОСЕНОВА РАДЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

6

Доню Димитров Дочев

 

член

ОП

 

7

Неджиля Самиева Чаушева

 

член

ГЕРБ

 

8

Севджан Ердинч Ахмед

 

член

ГЕРБ

 

9

Христо Гинев Христов

 

член

ДБ

 

           

Секция № 182600030, гр. Разград, ПГИ „Робер Шуман" , ул. „Камчия" № 1

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Хафизе Рушан Реджебова

 

Председател

ДПС

 

2

Милена Симеонова Костадинова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Диана Анастасова Димитрова-Василева

 

Секретар

БСП

 

4

Катя Димитрова Димитрова

 

член

БСП

 

5

Мариана Енева Борисова

 

член

БСП

 

6

ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ПЕЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Деметра Тодорова Петкова

 

член

ОП

 

8

Стоян Пламенов Петров

 

член

ГЕРБ

 

9

Таня Стоянова Мичкова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600031, гр. Разград, ПГИ „Робер Шуман", ул. „Камчия" № 1

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Диана Ангелова Петкова

 

Председател

БСП

 

2

Калиптен Кенанова Исмаил

 

Заместник председател

ДПС

 

3

Меглена Петкова Митева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Теодора Веселинова Василева

 

член

БСП

 

5

Калина Георгиева Начева

 

член

ДБ

 

6

Габриела Деянова Вангелова

 

член

БСП

 

7

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

8

Калин Емилов Рибаров

 

член

ОП

 

9

Димитър Цветанов Ангелов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600032, гр. Разград, ОУ „Никола Икономов", ул. „Вардар" № 9

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Дияна Енчева Георгиева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Бедиха Шефкет Ахмед

 

Заместник председател

ДПС

 

3

Елина Бориславова Борисова

 

Секретар

БСП

 

4

Дарина Стойчева Йовчева

 

член

БСП

 

5

ПЕТЯ СТАНЧЕВА НЕНОВА

 

член

ВОЛЯ

 

6

Светла Ганчева Маринова

 

член

ОП

 

7

Мина Атанасова Манаджарова

 

член

ГЕРБ

 

8

Даниел Георгиев Иванов

 

член

ГЕРБ

 

9

Стефка Иванова Христозова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600033, гр. Разград, ОУ „Никола Икономов", ул. „Вардар" № 9

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Николай Стефанов Вътев

 

Председател

БСП

 

2

Маринка Димитрова Белчева

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Айше Ниази Челеби

 

Секретар

ДПС

 

4

Светлана Христова Данаилова

 

член

БСП

 

5

Галя Василева Енчева

 

член

БСП

 

6

НЕЛА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Мирослав Кръстев Димитров

 

член

ОП

 

8

Хюсеин Илкнуров Хюсеинов

 

член

ГЕРБ

 

9

Стефан Димов Стефанов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600034, гр. Разград, ОУ „Васил Левски", бул. „Княз Борис" № 62

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Петя Николова Иванчева

 

Председател

БСП

 

2

Цветалина Валентинова Виденова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

РОСИЦА КОСТОВА ПАВЛОВА

 

Секретар

ВОЛЯ

 

4

Владимир Илиев Димитров

 

член

ДБ

 

5

Красимир Бончев Колев

 

член

БСП

 

6

Юркие Мустафа Мустафа

 

член

ДПС

 

7

Станко Иванов Станев

 

член

ОП

 

8

Светлана Андреева Йоргова

 

член

ГЕРБ

 

9

Стоянка Станчева Пантева

 

член

ГЕРБ

 

           

 

 

Секция № 182600035, гр. Разград, ОУ „Васил Левски", бул. „Княз Борис" № 62

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Нелко Митев Ботев

 

Председател

ОП

 

2

Марияна Дончева Богословова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Веска Иванова Колева

 

Секретар

БСП

 

4

Ненчо Илиев Ненов

 

член

БСП

 

5

Йонка Минкова Димитрова

 

член

БСП

 

6

Айшегюл Хасан Руфад

 

член

ДПС

 

7

ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

 

член

ВОЛЯ

 

8

Ивелина Цонева Василева

 

член

ГЕРБ

 

9

Пламенка Димитрова Тодорова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600036, гр. Разград, ОУ „Васил Левски", бул. „Княз Борис" № 62

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Елена Енева Дечева

 

Председател

БСП

 

2

Теменуга Колева Иванова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА

 

Секретар

ВОЛЯ

 

4

Нели Недялкова Михайлова

 

член

БСП

 

5

Мирослав Василев Петров

 

член

БСП

 

6

Алие Абтула Мустафа

 

член

ДПС

 

7

Пенка Киранова Николова

 

член

ОП

 

8

Адриян Маринов Петров

 

член

ГЕРБ

 

9

Снежана Манолова Раданова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600037, гр. Разград, ОУ „Васил Левски", бул. „Княз Борис" № 62

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Валентина Иванова Крумова

 

Председател

БСП

 

2

Полина Иванова Недкова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

СЕВДАЛИНА БОРИСОВА ИВАНОВА

 

Секретар

ВОЛЯ

 

4

Росица Белчева Дочева

 

член

БСП

 

5

Недялко Александров Неделчев

 

член

БСП

 

6

Вилдан Салим Селим

 

член

ДПС

 

7

КРАСИМИРА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

 

член

ОП

 

8

Катинка Петрова Пенева

 

член

ГЕРБ

 

9

Никола Петров Игнатов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600038, гр. Разград, ОУ „Васил Левски", бул. „Княз Борис" № 62

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Ивелина Тодорова Иванова

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Стоянка Цанева Белчева

 

Заместник председател

БСП

 

3

Николай Атанасов Иванов

 

Секретар

ОП

 

4

Дияна Георгиева Цонева

 

член

БСП

 

5

Недка Веселинова Дюлгерова

 

член

БСП

 

6

Светла Михайлова Петрова

 

член

ГЕРБ

 

7

Къймет Бейти Кара

 

член

ДПС

 

8

МИЛКА ВЛАДИМИРОВА ПАРАСКЕВОВА

 

член

ВОЛЯ

 

9

Христо Стефанов Христов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600039, гр. Разград, ОУ „Отец Паисий", ул. „Отец Паисий" № 6

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Димитричка Тодорова Ангелова

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Йозлем Мохарем Ибрахим

 

Заместник председател

ДПС

 

3

Албена Стефанова Тодорова

 

Секретар

БСП

 

4

ХАВА ЯХИЯ АЛИ

 

член

ВОЛЯ

 

5

Албена Неделчева Цонева

 

член

ДБ

 

6

Валентин Иванов Виденов

 

член

ГЕРБ

 

7

Красимира Лазарова Атанасова

 

член

БСП

 

8

ПЕТКО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

 

член

ОП

 

9

Пламен Пламенов Пейчев

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600040, гр. Разград, ОУ „Отец Паисий", ул. „Отец Паисий" № 6

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

МЛАДЕНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА

 

Председател

ОП

 

2

Ива Стоянова Петрова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Анифе Велиева Алиева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Наталия Любенова Стоянова

 

член

БСП

 

5

Севдагюл Шабан Съдък

 

член

БСП

 

6

Февзие Ерсин Мехмед

 

член

ДПС

 

7

ДЕНКА МАРИНОВА НЕДЕЛЧЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

8

Габриела Върбанова Стефанова

 

член

ГЕРБ

 

9

Станислава Красимирова Михайлова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600041, гр. Разград, ДГ № 11 „Детелина", ул. „Абритус" № 21

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Галина Минчева Неделчева

 

Председател

БСП

 

2

Кремена Цонева Йорданова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Иванка Дочева Дачева

 

Секретар

ОП

 

4

Даниела Стефанова Пенчева

 

член

БСП

 

5

Цена Христофорова Касабова

 

член

БСП

 

6

Вайде Ибраимова Абдраимова

 

член

ДПС

 

7

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

 

член

ВОЛЯ

 

8

Полина Иванова Иванова

 

член

ГЕРБ

 

9

Георги Ангелов Ангелов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600042, гр. Разград, ДГ № 11 „Детелина", ул. „Абритус" № 21

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

МАЯ ВЕСЕЛИНОВА ИЛИЕВА

 

Председател

ОП

 

2

Цветанка Богословова Маринова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Стоянка Ангелова Николова

 

Секретар

БСП

 

4

Симона Иванова Янкова

 

член

БСП

 

5

Николета Илиева Куцарова

 

член

БСП

 

6

Азел Ибраим Абдураим

 

член

ДПС

 

7

БЛАГА МАТЕЕВА ДИМИТРОВА

 

член

ВОЛЯ

 

8

Иван Тодоров Иванов

 

член

ГЕРБ

 

9

Росица Райкова Недева

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600043, гр. Разград, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф"- стария МУЦ, ул. „Н. Й. Вапцаров" № 10

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Веска Минчева Николова

 

Председател

ГЕРБ

 

2

СТЕФКА СТОЯНОВА РУСЕВА

 

Заместник председател

ВОЛЯ

 

3

Румяна Иванова Ранкова

 

Секретар

БСП

 

4

Светлана Станкова Георгиева

 

член

ГЕРБ

 

5

Домника Иванова Христова

 

член

ДБ

 

6

СВИЛЕН ХРИСТОВ МИЛЕВ

 

член

ОП

 

7

Диана Йорданова Момчилова

 

член

БСП

 

8

Анета Минчева Неделчева

 

член

БСП

 

9

Севда Найденова Манолова

 

член

ДПС

 

           

Секция № 182600044, гр. Разград, ОУ „Н. Й. Вапцаров", ул. „Н. Й. Вапцаров"№ 10

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Даниела Йорданова Лазарова

 

Председател

БСП

 

2

ДЯНКА СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА

 

Заместник председател

ВОЛЯ

 

3

Стоянка Иванова Кирилова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Симона Красимирова Георгиева

 

член

БСП

 

5

Милка Милушева Стоева

 

член

БСП

 

6

Али Бекир Хюсеин

 

член

ДПС

 

7

АТАНАСКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

 

член

ОП

 

8

Иван Василев Панков

 

член

ГЕРБ

 

9

Христо Иванов Христов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600045, гр. Разград, ДЯ „Звездици", ул. „Цар Симеон" № 8

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Диана Димитрова Неделчева

 

Председател

БСП

 

2

Гинка Димова Маджарова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Александър Донев Димитров

 

Секретар

ОП

 

4

Милена Росенова Добрева

 

член

БСП

 

5

Емел Ердинч Реджеб

 

член

ДПС

 

6

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Милка Димитрова Кръстева

 

член

ГЕРБ

 

8

Илхан Неждиев Салиев

 

член

ГЕРБ

 

9

Младен Станчев Матев

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600046, гр. Разград, ДЯ „Звездици", ул. „Цар Симеон" № 8

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Мерлин Антонова Николаева

 

Председател

ДПС

 

2

Ваня Василева Денева

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Миглена Станчева Иванов

 

Секретар

БСП

 

4

Стаменка Ивелинова Бонева

 

член

БСП

 

5

ИЛИКСЯН САЛИ САЛИ

 

член

ВОЛЯ

 

6

Татяна Димитрова Йованов

 

член

ОП

 

7

Петър Красимиров Петров

 

член

ГЕРБ

 

8

Велко Атанасов Димитров

 

член

ГЕРБ

 

9

Росица Ненова Герджикова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600047, гр. Разград, ЦПЛР - ЦРД, ул. „Грънчарска" № 5

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Севдалина Петрова Петрова

 

Председател

БСП

 

2

Садифе Исметова Ахмед

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

ДАРЯ ВЕСЕЛИНОВА ЛИШКОВА

 

Секретар

ОП

 

4

Нела Димитрова Кънева

 

член

ГЕРБ

 

5

Десислава Тодорова Пеева

 

член

БСП

 

6

Джунейт Ремзиев Салиев

 

член

ДПС

 

7

СТОЙЧО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

 

член

ВОЛЯ

 

8

Стефан Христов Стаменов

 

член

ГЕРБ

 

9

Николета Дочева Христова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600048, гр. Разград, ДГ № 12 „Зорница", ул. „Марица" № 33

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Тодорка Великова Стоянова

 

Председател

БСП

 

2

Йонка Генова Тодорова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Мерлин Левзинова Шерифова

 

Секретар

ОП

 

4

Георги Илиев Георгиев

 

член

БСП

 

5

Айтен Исмаилова Чапкънова

 

член

ДПС

 

6

ФАТМЕ НАСУФ АХМЕД

 

член

ВОЛЯ

 

7

Маргарита Милева Маринова - Гиргинова

 

член

ГЕРБ

 

8

Мариан Пламенов Иванов

 

член

ГЕРБ

 

9

Цонка Цонева Илиева

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600049, гр. Разград, ЦПЛР-ЦУТНТ, ул. „Трапезица" № 1

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Гануша Младенова Стоянова

 

Председател

БСП

 

2

Росица Цончева Попова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

СТАНКА КАЛЧЕВА ТОДОРОВА

 

Секретар

ОП

 

4

Емилия Гошева Михайлова-Спасова

 

член

ДБ

 

5

Радка Маринова Тодорова

 

член

БСП

 

6

Зайде Шюкрю Хасан

 

член

ДПС

 

7

КАТЯ РОСЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

член

ВОЛЯ

 

8

Ваня Боянова Обретенова

 

член

ГЕРБ

 

9

Мария Костова Ангелова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600050, гр. Разград, СУ „Христо Ботев", ул. „Дъбрава" № 2

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Даниела Илиева Тиханова

 

Председател

БСП

 

2

РОСИЦА ЛЪЧЕЗАРОВА МИЛЕВА

 

Заместник председател

ОП

 

3

Радостина Цветанова Иванова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Данка Трифонова Занкова

 

член

БСП

 

5

Себахте Кямил Шевкъ

 

член

ДПС

 

6

ДИМИТЪР РОСЕНОВ МИНКОВ

 

член

ВОЛЯ

 

7

Антония Атанасова Тодорова

 

член

ГЕРБ

 

8

Ренета Тодорова Атанасова

 

член

ГЕРБ

 

9

Росица Александрова Русева

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600051, гр. Разград, СУ „Христо Ботев", ул. „Дъбрава" № 2

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Васвие Себайтинова Мехмед

 

Председател

ДПС

 

2

Величка Лазарова Димитрова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Оксана Йовчева Христова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Веска Велчева Илиева

 

член

БСП

 

5

СЕЙДЕГЮЛ АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА

 

член

ВОЛЯ

 

6

ДИМИТРИНА РУСЕВА НЕДЕВА

 

член

ОП

 

7

Даринка Неделчева Тодорова

 

член

ГЕРБ

 

8

Димана Захариева Йорданова

 

член

ГЕРБ

 

9

Цветан Иванов Иванов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600052, гр. Разград, СУ „Христо Ботев", ул. „Дъбрава" № 2

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Цветелина Василева Стоянова

 

Председател

ГЕРБ

 

2

ЮСЕИН ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ

 

Заместник председател

ВОЛЯ

 

3

Пламена Иванова Маринова

 

Секретар

БСП

 

4

Петя Господинова Колева

 

член

ДБ

 

5

Кремена Радославова Неделчева

 

член

БСП

 

6

Кадрие Максудова Халилова

 

член

ДПС

 

7

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ДРАГАНОВ

 

член

ОП

 

8

Ивелина Стоянова Милева

 

член

ГЕРБ

 

9

Цонка Йорданова Рашкова

 

член

ГЕРБ

 

           

 

 

 

 

 

 

Секция № 182600053, гр. Разград, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф" - стария МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров" № 10

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Татяна Господинова Москова

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Радка Станчева Георгиева

 

Заместник председател

БСП

 

3

Небенур Реджеб Хасан

 

Секретар

ДПС

 

4

Недялка Димитрова Георгиева

 

член

ОП

 

5

Дария Георгиева Стоянова

 

член

БСП

 

6

Янко Нивелинов Йорданов

 

член

БСП

 

7

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

 

член

ВОЛЯ

 

8

Ана Илиева Захаринова-Станчева

 

член

ГЕРБ

 

9

Диана Здравкова Станчева

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600054, гр. Разград, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф" - стария МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров" № 10

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Илиана Христова Тоцева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Минка Ганева Маринова

 

Заместник председател

ОП

 

3

Ралица Асенова Радилева

 

Секретар

БСП

 

4

Татяна Матеева Милкова

 

член

БСП

 

5

Стефка Росенова Георгиева

 

член

БСП

 

6

Зейнеб Ерджан Ебазер

 

член

ДПС

 

7

ГЮЛТЕН ЮМЕР СЕЛИМ

 

член

ВОЛЯ

 

8

Румяна Христова Чакалова

 

член

ГЕРБ

 

9

Веселина Иванова Възелова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600055, гр. Разград, ОУ „Н. Й. Вапцаров", ул.„Н. Й. Вапцаров"№ 10

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Велислава Николаева Бобева

 

Председател

БСП

 

2

Росанка Накова Голешевска

 

Заместник председател

ОП

 

3

Мария Лазарова Петрова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Пламена Лазарова Панова

 

член

БСП

 

5

Шейда Али Дервиш

 

член

ДПС

 

6

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Мариана Атанасова Колева

 

член

ГЕРБ

 

8

Красимир Страхилов Коев

 

член

ГЕРБ

 

9

Мериела Неделчева Неделчева

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600056, гр. Разград, ДГ № 8 „Райна Княгиня", бул. „Южен булевард" №48Б

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Христо Петров Червенски

 

Председател

БСП

 

2

Павлина Великова Петрова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

АЙТЕН ИСМАИЛ САЛИ

 

Секретар

ВОЛЯ

 

4

Васил Денев Денев

 

член

ГЕРБ

 

5

Снежана Иванова Карабелова

 

член

БСП

 

6

ИВЕЛИНА ТОДОРОВА БОРИСОВА

 

член

ОП

 

7

Джемиле Мехмедова Махмудова-Шериф

 

член

ДПС

 

8

Невянка Иванова Методиева

 

член

ГЕРБ

 

9

Ангелина Маринова Маринова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600057, гр. Разград, ДГ № 8 „Райна Княгиня", бул. „Южен булевард" №48Б

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Диана Пенева Славова

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Пенка Петрова Николаева

 

Заместник председател

БСП

 

3

Пакизе Етем Туран

 

Секретар

ДПС

 

4

Пенка Неделчева Колева

 

член

БСП

 

5

Румен Станчев Бончев

 

член

БСП

 

6

БОРЯНА ИВАНОВА БОБЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Сибял Ахмедова Мустафова

 

член

ОП

 

8

Иво Марианов Петров

 

член

ГЕРБ

 

9

Марийка Димитрова Димитрова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600058, гр. Разград, ОУ „И. С. Тургенев", ж.к. „Орел"

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Галина Неделчева Топчелийска-Божинова

 

Председател

БСП

 

2

Сузана Асенова Алекова

 

Заместник председател

ДПС

 

3

Зорница Евгениева Якимова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Йорданка Пенева Йорданова

 

член

БСП

 

5

Василка Христова Евтимова

 

член

БСП

 

6

КРАСИМИРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

СИЛВЕНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

 

член

ОП

 

8

Милена Димитрова Борисова

 

член

ГЕРБ

 

9

Христо Йорданов Христов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600059, гр. Разград, ОУ „И. С. Тургенев", ж.к. „Орел"

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Нилгюн Ерол Мустафа

 

Председател

ДПС

 

2

Калина Маринова Йорданова

 

Заместник председател

ГЕРБ

 

3

Павлина Тодорова Николаева

 

Секретар

БСП

 

4

ИВАН ЙОРДАНОВ БОЕВ

 

член

ВОЛЯ

 

5

Янислава Йорданова Янкова

 

член

ДБ

 

6

Лилия Николаева Колева

 

член

БСП

 

7

ПЕНКА СТОЯНОВА ЦОНЕВА

 

член

ОП

 

8

Соня Миткова Иванова

 

член

ГЕРБ

 

9

Събина Бонева Димитрова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600060, гр. Разград, ОУ „И. С. Тургенев", ж.к. „Орел"

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Софка Василева Лалова

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Тодорка Иванова Христова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Кадрие Исмаилова Мустафова

 

Секретар

ДПС

 

4

Павлина Цанкова Атанасова

 

член

БСП

 

5

Иванка Илиева Цонева

 

член

БСП

 

6

ГАЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Васил Иванов Василев

 

член

ОП

 

8

Ценка Георгиева Пенева

 

член

ГЕРБ

 

9

Севдалина Борисова Стефанова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600061, гр. Разград, ДЯ „Слънчево детство", ж.к. „Орел"

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Даниела Стефанова Дочева

 

Председател

БСП

 

2

Венета Иванова Велкова

 

Заместник председател

ОП

 

3

Таня Асенова Манолова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Савка Петрова Станчева

 

член

БСП

 

5

Ренгинар Ибрахим Ахмедова

 

член

ДПС

 

6

ИВИЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Анелия Славова Кръстева

 

член

ГЕРБ

 

8

Светлана Коцева Коцева

 

член

ГЕРБ

 

9

Радостина Калоянова Катеринова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600062, гр. Разград, ОУ „И. С. Тургенев", ж.к. „Орел"

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Мариан Петров Георгиев

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Станка Георгиева Байчева

 

Заместник председател

БСП

 

3

Тугай Еролов Рамаданов

 

Секретар

ДПС

 

4

Николай Евгениев Ненов

 

член

БСП

 

5

Себат Басри Тусчу

 

член

БСП

 

6

ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Керанка Ганчева Тотева

 

член

ОП

 

8

Петранка Стоянова Христова

 

член

ГЕРБ

 

9

Ивайло Димитров Иванов

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600063, гр. Разград, ОУ „И. С. Тургенев", ж.к. „Орел"

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Младенка Василева Ботева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

 

Заместник председател

ВОЛЯ

 

3

Искра Иванова Йорданова

 

Секретар

БСП

 

4

Галина Цанкова Стоянова

 

член

БСП

 

5

Милена Стоянова Димитрова

 

член

БСП

 

6

Нехиде Ебазер Вели

 

член

ДПС

 

7

КРЕМЕНА ТИХАНОВА ВЕЛИЧКОВА

 

член

ОП

 

8

Румяна Недялкова Атанасова

 

член

ГЕРБ

 

9

Росица Цонева Йорданова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600064, гр. Разград, ДЯ „Слънчево детство", ж.к. „Орел"

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Матьо Иванов Коцев

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Русанка Димитрова Неделчева

 

Заместник председател

ОП

 

3

Северина Димитрова Колева

 

Секретар

БСП

 

4

Светлина Савова Ганева

 

член

БСП

 

5

Юлия Неделчева Дюлгерова

 

член

БСП

 

6

Айнур Ахмед Мехмед

 

член

ДПС

 

7

ДАНИЕЛА ДРАГОМИРОВА ЙОРДАНОВА

 

член

ВОЛЯ

 

8

Румен Йорданов Шикаланов

 

член

ГЕРБ

 

9

Красимира Христова Недева

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600065, гр. Разград, ДЯ „Слънчево детство", ж.к. „Орел"

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Нурвел Кемал Ахмед

 

Председател

ДПС

 

2

Йорданка Цанкова Стоянова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Галина Славова Василева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Георги Александров Георгиев

 

член

БСП

 

5

Венета Маринова Георгиева

 

член

БСП

 

6

ВЕНЕТА ДРАГОМИРОВА ДРАГНЕВА

 

член

ВОЛЯ

 

7

Маргарита Кирилова Тодорова

 

член

ОП

 

8

Герасим Тодоров Стоянов

 

член

ГЕРБ

 

9

Кичка Димитрова Ангелова

 

член

ГЕРБ

 

           

Секция № 182600066, гр. Разград, ж.п. гара Разград - клуб

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

ЙОРДАН ИВАНОВ ЗЛАТЕВ

 

Председател

ВОЛЯ

 

2

Лъчезар Андреев Лазаров

 

Заместник председател

БСП

 

3

Снежана Дацева Асенова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Елиф Мехмед Ибрям

 

член

ДПС

 

5

БОРИСЛАВ СТОЙНЕВ БОРИСОВ

 

член

ОП

 

           

Секция № 182600067, гр. Разград, Дом за стари хора, ул. „Хаджи Димитър" № 30

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

ХАЛИМЕ АДЕМОВА ГАРИБОВА

 

Председател

ВОЛЯ

 

2

Валентина Иванова Москова-Василева

 

Заместник председател

БСП

 

3

Милена Владимирова Иванова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Нигяр Ержанова Махмуд

 

член

ДПС

 

5

СТАНЧО ЙОРДАНОВ ТОМОВ

 

член

ОП

 

           

 

 

 

 

Секция № 182600068, гр. Разград, Дом за пълнолетни лица с деменция, ул. „Хаджи Димитър" № 17

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Телефон

1

Маргарита Пенева Белчева

 

Председател

ОП

 

2

Нермин Хайрединова Феимова

 

Заместник председател

БСП

 

3

Надежда Пеева Донева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Невбер Ахмедова Мустафова

 

член

ДПС

 

5

МАРИЯНА ТОДОРОВА АВРАМОВА

 

член

ВОЛЯ

 

                   

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Разград.

 

 

Трите имена

ПП/КП

1

Даниела Атанасова Димитрова

ДБ

2

Мариета Станимирова Недялкова

ДБ

3

Юлиян Янков Атанасов

ДБ

4

Кремена Красенова Иванова

ДБ

5

Евгения Петева Петкова

ДБ

1

Анастасия Георгиева Христова

КП БСП за България

2

Бонка Георгиева Цакова

КП БСП за България

3

Боряна Радославова Башакова

КП БСП за България

4

Величка Найденова Александрова

КП БСП за България

5

Галина Андреева Бонева-Бобева

КП БСП за България

6

Георги Александров Георгиев

КП БСП за България

7

Даниела Иванова Тодорова

КП БСП за България

8

Дафинка Ганева Василева

КП БСП за България

9

Димитричка Гецова Пандурова

КП БСП за България

10

Димитричка Кънчева Добрева

КП БСП за България

11

Елка Александрова Неделчева

КП БСП за България

12

Иван Тодоров Иванов

КП БСП за България

13

Иванка Иванова Иванова

КП БСП за България

14

Ивелина Анкова Иванова

КП БСП за България

15

Иринка Иванова Методиева

КП БСП за България

16

Красимира Иванова Димитрова

КП БСП за България

17

Милена Георгиева Иванова

КП БСП за България

18

Милкана Цонева Василева

КП БСП за България

19

Недялка Йорданова Димитрова

КП БСП за България

20

Петър Любомиров Зарков

КП БСП за България

21

Радка Иванова Раданова

КП БСП за България

22

Румяна Русева Богословова-Коеджикова

КП БСП за България

23

Стефка Генева Димова

КП БСП за България

24

Цонка Йорданова Желева

КП БСП за България

1

Диана Георгиева Петрова

ПП ГЕРБ

2

Живко Савов Джуров

ПП ГЕРБ

1

Бехидже Бейрамова Мустафова

ДПС

2

Азизе Себайдин Идаетова

ДПС

3

Сейдегюл Сали Хаккъева

ДПС

4

Нериман Нерджан Февзи

ДПС

5

Бирджан Басри Тасим

ДПС

6

Мюстеджеб Бенанов Бедриев

ДПС

7

Октай Хожгюн Наджи

ДПС

8

Емел Юмерова Ахмедова

ДПС

9

Салиха Адем Идриз

ДПС

10

Гюлсевим Адемова Реджебова

ДПС

11

Незиха Ахмедова Арабаджиева

ДПС

12

Кадер Ахмед Мустафа

ДПС

13

Ахмед Мустафа Расим

ДПС

14

Мефтуне Ибрахимова Мустафова

ДПС

15

Фикрие Бекир Юнуз

ДПС

16

Фикрие Мехмедова Вейсалова

ДПС

17

Саля Османова Топалахмед

ДПС

18

Байсе Алиева Неджибова

ДПС

19

Кяфие Исмаилова Мустафова

ДПС

20

Айсел Рушан Балджъ-Хюсеинова

ДПС

21

Невин Федаилова Тусчу

ДПС

1

Мариана Николаева Янкова

КП/ОП

2

Анета Велчева Тодорова

КП/ОП

3

Силвия Асенова Калинова

КП/ОП

4

Анелия Стефанова Николова

КП/ОП

5

Памела Пламенова Пенева

КП/ОП

6

ЮЛИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

ОП

7

ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА НЕДЕВА

ОП

8

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА КИРОВА

ОП

9

ДОБРИНКА ЕНЧЕВА ДИМОВА

ОП

10

ДОНКА КОЛЕВА АСПАРУХОВА

ОП

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Разград.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 28.02.2021 в 16:29 часа

Свързани решения:

244-НС/03.04.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения