Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 230-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване от публикувания списък с упълномощени представители на ПП „ВМРО - БДН“ от интернет страницата на РИК-Разград

На основание чл.72, ал.1, т. 1 от ИК, РИК-Разград

 

Р Е Ш И:

 

Заличава от публикувания списък с упълномощени представители на ПП „ВМРО - БДН“ на интернет страницата си следните лица:

- Маринела Генова Димитрова ЕГН ….., пълномощно №09/24.03.2021г.;

- Пресияна Богомилова Величкова ЕГН ….., пълномощно №23/24.03.2021г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:48 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения