Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 231-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на жалба с вх. №311/02.04.2021г., постъпила в 13:34 часа от Недялка Кирилова

            Докладвана е жалба с вх. № 311/02.04.2021г. постъпила в 13:34 ч. от Недялка Кирилова. Към жалбата са приложени два броя снимки на 6 (шест) броя плакати. Според жалбоподателката поставените плакати нарушат закона в няколко аспекта. Смята, че те осмиват кандидата или агитират за него и са на неофициален за България език.

            След като комисията се запозна подробно с представената жалба и снимковия материал към нея установи, че заснетите от жалбоподателката плакати не попадат в кръга на агитационните материали, по смисъла на чл. 183, ал.1 от ИК. Плакатите не съдържат призив за подкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет.

            С оглед на гореизложеното, РИК – Разград намира жалбата за неоснователна.

 

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК-Разград

 

Р Е Ш И:

 

Отхвърля жалба, с вх. № 311/02.04.2021 г. постъпила в 13:34 ч. от Недялка Кирилова, като неоснователна.

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:49 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения