Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 233-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на жалба с вх. №330/02.04.2021г., постъпила в 17:15 часа от Али Назмиев, упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“

           Докладвана е жалба с вх. № 330/02.04.2021г. постъпила в 17:15 ч. от Али Назмиев, упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“. Към жалбата е приложена брошура. С жалбата си жалбоподателя сезира комисията, за установено нарушение на предизборната агитация от представител на коалиция „ГЕРБ–СДС“, а именно разпространение на агитационни материали в неразрешени  за това места, съгласно ИК, а именно по пощенските кутии. Смята, че агитационния материал, съдържа призив за гласуване с образец на бюлетина за народни представители за гласуване с № 28, с преференция 102, като в агитационния материал липсва задължителния текст по реда на чл. 183, ал. 2 от ИК.

            След като комисията се запозна подробно с представената жалба и приложената към нея брошура установи, че брошурата е агитационен материал по смисъла на ИК. Изрично в чл. 183, ал. 1 от ИК, законодателят е вменил правната възможност на кандидатите, партиите и коалициите, по време на предизборната кампания да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

            Предвид гореизложеното, постъпи предложение, да се изпрати писмо до коалиция „ГЕРБ – СДС“, чиито номер е посочен в брошурата, с което да се уведоми същата, да предприеме действия, с които да преустанови разпространяването на агитационния материал.

 

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК-Разград

 

Р Е Ш И:

 

Да се изпрати писмо до Коалиция „ГЕРБ – СДС“, с което да се уведоми същата, да предприеме действия, с които да преустанови разпространяването на агитационния материал.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:51 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения