Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 239-НС
Разград, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъка с резервните членове

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 344/03.04.2021г. от упълномощен представител на  Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ ,РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за община Самуил, със следното лице:

- Селиме Ниязи Ахмед, ЕГН …..;

- Гюнер Махмуд Мехмедемин, ЕГН:…..;

 

 1. Освобождава следните лица предложени от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за община Самуил:

- от длъжността „председател“ на СИК № 182900008 в с. Здравец, община Самуил – Айлин Ридван Мустафа;

- от длъжността „член“ на СИК № 182900016 в с. Самуил, община Самуил – Исмаил Фарук Ахмед;

 

 1. Назначава следните лица предложени от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Община Самуил:

- на длъжността „председател“ на СИК № 182900008 в с. Здравец, община Самуил – Селиме Ниязи Ахмед, ЕГН …..;

- на длъжност „член“ на СИК № 182900016 в с. Самуил, община Самуил – Гюнер Махмуд Мехмедемин, ЕГН: …..;

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Самуил.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Самуил.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 04.04.2021 в 00:07 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения