Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Разград, 12.03.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните осем броя подвижни избирателни секции на територията на Община Самуил, съгласно Заповед № 89/09.03.21 г. на кмета на Община Самуил. Определяне броя на членовете на всяка ПСИК съобразно постъпилите заявления, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 и чл. 92 от ИК, Решение № 2062-НС/16.02.2021 год. и Решение № 2159-НС/02.03.2021 год. на ЦИК и Решение № 4-НС от 18.02.2021 г. на РИК - Разград

РЕШИ:

Формира и утвърждава единните номера на образуваните осем броя подвижни избирателни секции на територията на Община Самуил за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., съобразно единната номерация на секцията и определя броя на членовете на всяка ПСИК съобразно постъпилите заявления, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината, както следва:

№ на ПСИК

Населено място

Адрес на изборното помещение за гласуване

Брой членове

182900017

с. Богданци

Народно читалище „Просвета“, ул. „Георги Бенковски“ № 14

5

182900018

С. Богомилци

Народно читалище „Васил Левски“, ул. „Гео Милев“ № 17

5

182900019

С. Владимировци

С. Ножарово

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ № 2

5

182900020

С. Желязковец

Народно читалище „Паисий Хилендарски“, ул. „Тракия“ № 24

5

182900021

С. Пчелина

Административна сграда на кметство с. Пчелина, ул. „Вайкал“ № 2

5

182900022

С. Хума

Народно читалище „В. Левски“, ул. “Гео Милев“ № 25

5

182900023

С. Хърсово

Народно читалище „ Паметник“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 32

5

182900024

С. Самуил

Народно читалище „ Христо Ботев“, ул. „Димитър Благоев“ № 38

5

n - Брой СИК

8

y - Общ брой членове СИК

40

m - СИК с 5 члена

8

k= 0,02.(y-5.m)

0

z = y-k

40

   

Разпределение на местата в СИК на територията на общината:

40

а) за ПП „ДПС“ – n членове

8

б) за КП „Обединени патриоти“ – n

8

в) за ПП „Воля“ – n членове

8

г) за КП „ДБ - обединение“  – k

0

д) за ПП „ГЕРБ“ –( [z-5m-3(n-m)]х95)/165 + m

8

е) за КП БСП за България– ( [z-5m-3(n-m)]х70)/165 + m

8

   

Разпределение на местата за ръководство на СИК на територията на общината:

24

а) за ПП „ДПС“ – n членове

3

б) за КП „Обединени патриоти“ – n

3

в) за ПП „Воля“ – n членове

2

д) за ПП „ГЕРБ“ –( [z-5m-3(n-m)]х95)/165 + m

8

е) за КП БСП за България– ( [z-5m-3(n-m)]х70)/165 + m

8

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 12.03.2021 в 23:40 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения