Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
Разград, 19.03.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единен номер на образувана подвижна избирателна секция на територията на Община Завет. Определяне броя на членовете на ПСИК съобразно постъпилите заявления, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината. Назначаване на състава на ПСИК

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 и чл. 92 от ИК, Решение № 2062-НС/ 16.02.2021 год. и Решение № 2117-НС/22.02.2021 год. на ЦИК и Решение № 14-НС от 18.02.2021 г. на РИК - Разград

 

РЕШИ:

 

1.Формира и утвърждава единен номер на образуваната подвижна избирателна секция на територията на Община Завет за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., съобразно единната номерация на секцията и определя броя на членовете, както следва:

№ на ПСИК

Населено място

Адрес на изборното помещение за гласуване

Брой членове

181100015

гр. Завет

Ул. „Освобождение“ №7, ПГЗ „Кл. А. Тимирязев“

5

 

 1. НАЗНАЧАВА състава на ПСИК в община Завет за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

Име Презиме Фамилия

Длъжност

Партия / Коалиция

Бонка Петкова Стрезова

Председател

К „ГЕРБ-СДС“

Илкнур Хюсеинова Салимова

Зам. председател

КП „БСП за България“

Асибе Бейти Сали

Секретар

ПП „ДПС“

Донка Иванова Минева

Член

КП „ОП“

Сонер Сейгюнов Фикретов

Член

ПП „ВОЛЯ“

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на ПСИК в община Завет

Име Презиме Фамилия

Партия / Коалиция

Боянка Коева Банева

КП „БСП за България“

Елена Георгиева Иванова

К „ГЕРБ-СДС“

Мехнур Музафер Абил - Расим

ПП „ДПС“

Иванка Маринова Климентова

КП „ОП“

Сезар Садъков Алчев

ПП „ВОЛЯ“

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Завет.

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 20.03.2021 в 01:14 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения