Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 88-НС
Разград, 19.03.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единни номера на образувани подвижни избирателни секции на територията на Община Кубрат. Определяне броя на членовете на всяка ПСИК съобразно постъпилите заявления, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината. Назначаване на съставите на ПСИК;

 1. На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 и чл. 92 от ИК, Решение № 2062-НС/ 16.02.2021 год. и Решение № 2117-НС/22.02.2021 год. на ЦИК и Решение № 14-НС от 18.02.2021 г. на РИК - Разград

РЕШИ:

 

 1. Формира и утвърждава единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Кубрат за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., съобразно единната номерация на секциите и определя броя на членовете, както следва:

 

№ на ПСИК

Населено място

Адрес на изборното помещение за гласуване

Брой членове

1816000031

с. Беловец

Гр. Кубрат  СУ „Христо Ботев“

5

1816000032

С. Бисерци

Гр. Кубрат  СУ „Христо Ботев“

5

1816000033

С. Божурово

 

Гр. Кубрат  СУ „Христо Ботев“

5

1816000034

С. Звънарци

Гр. Кубрат  СУ „Христо Ботев“

5

1816000035

Гр. Кубрат

Гр. Кубрат  СУ „Христо Ботев“

5

1816000036

С. Мъдрево

Гр. Кубрат  СУ „Христо Ботев“

5

1816000037

С. Севар

Гр. Кубрат  СУ „Христо Ботев“

5

1816000038

С. Тертер

Гр. Кубрат  СУ „Христо Ботев“

5

 1. НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Кубрат за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:
           

Секция №181600031, с. Беловец, гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“

   

Име, презиме и фамилия

 

Длъжност

Партия / Коалиция

 

1

Нермие Исмаил Реджеб

 

Председател

ДПС

 

2

Светла Венкова Пенчева

 

Зам.-председател

БСП за България

 

3

Деница Тодорова Иванова

 

Секретар

ГЕРБ - СДС

 

4

Диана Иванова Генчева

 

Член 1

ВОЛЯ

 

5

Ани Орлинова Юсни

 

Член 2

ОП

 
           

Секция №181600032, с. Бисерци, гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“

   

Име, презиме и фамилия

 

Длъжност

Партия / Коалиция

 

1

Първолета Георгиева Тихова

 

Председател

ВОЛЯ

 

2

Димитър Иванов Димитров

 

Зам.-председател

БСП за България

 

3

Петър Минчев Петров

 

Секретар

ГЕРБ - СДС

 

4

Мюредин Кямилов Адемов

 

Член 1

ДПС

 

5

Ангел Божиков Костов

 

Член 2

ОП

 

           

Секция №181600033, с. Божурово , гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“

   

Име, презиме и фамилия

 

Длъжност

Партия / Коалиция

Телефон

1

Десислава Стефкова Генова

 

Председател

ВОЛЯ

 

2

Стефко Йорданов Стефанов

 

Зам.-председател

БСП за България

 

3

Сабрие Исмет Вели

 

Секретар

ГЕРБ - СДС

 

4

Павлина Георгиева Йорданова

 

Член 1

ОП

 

5

Шакир Зекериев Абилов

 

Член 2

ДПС

 

           

Секция №181600034, с.Звънарци , гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия / Коалиция

Телефон

1

Сабри Мохарем Юсню

 

Председател

ГЕРБ - СДС

 

2

Айфер Али Азис

 

Зам.-председател

ОП

 

3

Михаил Павлов Павлов

 

Секретар

БСП за България

 

4

Семие Себаитинова Руждиева

 

Член 1

ДПС

 

5

Петкана Илиева Петкова

 

Член 2

ВОЛЯ

 

 

Секция №181600035, гр. Кубрат, гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия / Коалиция

Телефон

1

Зюбатие Садкъ Курт

 

Председател

ДПС

 

2

Недка Илиева Иванова

 

Зам.-председател

БСП за България

 

3

Йорданка Николова Андреева

 

Секретар

ГЕРБ - СДС

 

4

Юлия Василева Калчева

 

Член 1

ВОЛЯ

 

5

Мариана Василева Маринова

 

Член 2

ОП

 

 

Секция №181600036, с. Мъдрево, гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия / Коалиция

Телефон

1

Мустафа Али Ялама

 

Председател

ДПС

 

2

Тодорка Горанова Димитрова

 

Зам.-председател

ГЕРБ - СДС

 

3

Светломир Костадинов Сотиров

 

Секретар

БСП за България

 

4

Здравелина Йорданова Симеонова

 

Член 1

ВОЛЯ

 

5

Севгюзел Хашим Ахмедова

 

Член 2

ОП

 

           

Секция №181600037, с. Севар, гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия / Коалиция

Телефон

1

Стоянка Георгиева Стоянова

 

Председател

ГЕРБ - СДС

 

2

Иванка Стоянова Димитрова

 

Зам.-председател

ОП

 

3

Момчил Николов Йорданов

 

Секретар

БСП за България

 

4

Александрина Ангелова Илиева-Ремзи

 

Член 1

ДПС

 

5

Джюнейт Ахмед Кедик

 

Член 2

ВОЛЯ

 

           

Секция №181600038, с. Тертер , гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия / Коалиция

Телефон

1

Зорница Стефанова Георгиева

 

Председател

БСП за България

 

2

Кадрие Исуф Угурлар

 

Зам.-председател

ГЕРБ - СДС

 

3

Георги Димитров Георгиев

 

Секретар

ОП

 

4

Хатидже Муртаза Йени

 

Член 1

ДПС

 

5

Васил Венелинов Василев

 

Член 2

ВОЛЯ

 

           
 1. Утвърждава списък на резервните членове на ПСИК в община Кубрат

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

Телефон

1

Божидар Димитров Йорданов

 

БСП

 

2

Красимира Любенова Недкова

 

БСП

 

3

Красимир Рачев Колев

 

БСП

 

4

Радин Атанасов Радинов

 

БСП

 

5

Несрин Бехчет Хюсеинова

 

ДПС

 

6

Есин Шерафедин Билялова

 

ДПС

 

7

Сехаре Себайдинова Хюсеинова

 

ДПС

 

8

Самир Метин Джевдет

 

ДПС

 

9

Севсун Сунаев Яшаров

 

ДПС

 

10

Мехмед Хюсеин Яхя

 

ОП

 

11

Ружди Хълми Бедихан

 

ОП

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Кубрат

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 20.03.2021 в 01:28 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения