Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Разград, 19.03.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на ПСИК в община Цар Калоян

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 4 и чл. 92 от ИК, Решение № 2062-НС/ 16.02.2021 год. и Решение № 2117-НС/22.02.2021 год. на ЦИК и Решение № 14-НС от 18.02.2021 г. и Решение № 72-НС от 12.03.2021 г. на РИК - Разград

 

РЕШИ:

 

 1. НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Цар Калоян за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

 

Секция №183600010, Гр. Цар Калоян, СОУ ул. Освобождение №1

   

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия/ Коалиция

 

1

Цонка Тодорова Пенева

Председател

ГЕРБ -СДС

 

2

Пенчо Стоянов Пенчев

Зам. Председател

ОП

 

3

Халиме Хасанова Яръмкаш

Секретар

БСП за България

 

4

Драгомир Пламенов Пенев

Член

ДПС

 

5

Хатидже Ахмедова Дауд

Член

ВОЛЯ

 

           

Секция №183600011, с. Езерче, ОУ ул. Димчо Дебелянов №1

   

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия/ Коалиция

 

1

Рювейде Хюсеин Омуркьовлова

Председател

ДПС

 

2

Стефана Пейчева Иванова

Зам. Председател

ГЕРБ -СДС

 

3

Деница Стоянова Димитрова

Секретар

БСП за България

 

4

Кямиле Кямил Чиракова

Член

ОП

 

5

Севгюл Мехмед Мурадова

Член

ВОЛЯ

 

             

 

2.Утвърждава списък на резервните членове на ПСИК в община Цар Калоян както следва:

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

1

Надя Димитрова Добрева

ГЕРБ -СДС

2

Йорданка Христова Христова

ГЕРБ -СДС

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Цар Калоян.


Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 20.03.2021 в 01:31 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения