Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Разград, 19.03.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на ПСИК в община Самуил.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 4 и чл. 92 от ИК, Решение № 2062-НС/ 16.02.2021 год. и Решение № 2117-НС/22.02.2021 год. на ЦИК и Решение № 14-НС от 18.02.2021 г. и Решение № 72-НС от 12.03.2021 г. на РИК - Разград

 

РЕШИ:

 

 

 1. НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Самуил за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

 

 

Единен № на ПСИК 182900017, с. БОГДАНЦИ Адрес на СИК ул.  ” Г.БЕНКОВСКИ “ №14

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

 

1

КРИСТИЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

Председател

ГЕРБ

 

2

ВИЛДАН АХМЕД КОДЖА

Зам.председател

ВОЛЯ

 

3

АЙТЕН МУСТАФА ЕФРАИМ

Секретар

БСП

 

4

АКСЕЛ МЕХМЕД АКИФ

член

ДПС

 

5

СЕВДА РЕДЖЕБ ИСМАИЛ

член

ОП

 

 

 

 

 

 

 

 

Единен № на ПСИК 182900018,  с. БОГОМИЛЦИ, Адрес на СИК , УЛ.” ГЕО МИЛЕВ “ №17

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

 

1

НЕСРИН ХАСАН АДЕМ

Председател

БСП

 

2

РЕНГИНАР ОСМАНДЖЕЛИЛ

Зам.председател

ОП

 

3

МОМЧИЛ ГАЛИНОВ САВОВ

Секретар

ГЕРБ

 

4

СУЗАН ОСМАН АЛИИБРЯМОВА

член

ДПС

 

5

МЕХМЕД НЕЗИР МЕХМЕД

член

ВОЛЯ

 

           
 

Единен № на ПСИК 182900019, с. ВЛАДИМИРОВЦИ И с.НОЖАРОВО, Адрес на СИК: ул. "ХРИСТО БОТЕВ" № 2

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

 

1

РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ КИРОВ

Председател

ГЕРБ

 

2

ДЖЕВДЕТ АХМЕД ЕХЛИМАН

Зам.председател

БСП

 

3

БИРДЖАН БЕХЧЕТ ЕМИН

Секретар

ДПС

 

4

ИБРАИМ АЛИ ИБРАИМ

член

ОП

 

5

АЛИ ИБРЯМ АЛИ

член

ВОЛЯ

 

 

 

 

 

       
 

Единен № на ПСИК 182900020, с. ЖЕРЯЗКОВЕЦ, Адрес на СИК: ул. "ТРАКИЯ" № 24

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

 

1

НЕДИМ НИХАТ ИДРИЗ

Председател

ДПС

 

2

ЮМЕР МЕТИН ЮМЕР

Зам.председател

БСП

 

3

АНКО ЮРИЕВ СЛАТИНСКИ

Секретар

ГЕРБ

 

4

ЮКСЕЛ ФИКРЕД ХАМДИ

член

ОП

 

5

ХЮЛЕЯ СЕБАЙДИН СЮЛЕЙМАН

член

ВОЛЯ

 

           

 

 

Единен № на ПСИК 182900021, с. ПЧЕЛИНА, Адрес на СИК: ул. "БАЙКАЛ" № 2

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

 

1

МУЙДИН ФЕЙЗИ ОСМАН

Председател

ГЕРБ

 

2

МЮЗИЕМ ХАСАН ХАЛИЛ

Зам.председател

ОП

 

3

ВИЛДАН ГЮНЕЛ МЕХМЕД

Секретар

БСП

 

4

АЙШЕ ХАМДИ АЛИ

член

ДПС

 

5

СЕВДИЕ АХМЕД РАХИМОВА

член

ВОЛЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единен № на ПСИК 182900022, с. ХУМА, Адрес на СИК: ул. "ГЕО МИЛЕВ" № 25

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

 

1

ГЪЛМАН ИБРАХИМОВА БЕКИРОВА

Председател

БСП

 

2

ХАМИД САБРИЕВ САБРИЕВ

Зам.председател

ГЕРБ

 

3

ЗЮМБЮЛ ХАСАН ХЮСЕИН

Секретар

ОП

 

4

САЛЕ ФЕЙЗУЛА ИКИЗОВА

член

ДПС

 

5

ПАКИЗЕ МЕХМЕДОВА ЕТЕМ

член

ВОЛЯ

 

           

 

 

Единен № на ПСИК 182900023, с. ХЪРСОВО, Адрес на СИК: ул. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 32

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

 

1

СЕВДА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА

Председател

БСП

 

2

ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА

Зам.председател

ВОЛЯ

 

3

КОСТАДИН ЦАНКОВ КОСТАДИНОВ

Секретар

ГЕРБ

 

4

СУНАЙ БЕЙРАМ ЯКУБ

член

ДПС

 

5

ХЮЛИЯ НЕЖДЕТ ХАЛИЛОВА

член

ОП

 

   

 

 

Единен № на ПСИК 182900024, с. САМУИЛ, Адрес на СИК: ул. "Д. БЛАГОЕВ" № 38

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

 

1

МЕЛЕГБЕР ИБРАХИМ СЕЛИМАН

Председател

ДПС

 

2

СЕМРА СЕРВЕТ АЛИЕВА

Зам.председател

БСП

 

3

ПАМЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕНЕВА

Секретар

ГЕРБ

 

4

СЕЛИМЕ ХЪКМЕТОВА ФЕИМ

член

ОП

 

5

ЛЕВЕНТ МУСТАФА МУСТАФА

член

ВОЛЯ

 

                         

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Самуил.

 


Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 20.03.2021 в 01:32 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения