Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 96-НС
Разград, 19.03.2021

ОТНОСНО: Определяне на броя на членовете и разпределението на местата в СИК и техните ръководства, между партиите и коалициите на територията на съответната община, за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето

На основание чл.72, ал.1,т.1 от ИК, Решение № 2062- НС/16.02.2021г  и Решение №2159 – НС/02.03.2021г на ЦИК,  РИК – Разград

 РЕШИ:

Определя състава на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето на територията на всички общини в област Разград да бъде от пет члена като разпределението на  местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община да се извърши съгласно Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината, утвърдени с Решение № 2062- НС/16.02.2021г. на ЦИК. 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 20.03.2021 в 01:39 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения