Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Найде Асанова Абтулова4-41-НС/31.03.2021
Шефкет Фикретов Шефкетов4-42-НС/31.03.2021
Севинч Салимова Гьочева4-43-НС/31.03.2021
Хасан Руфи Якуб4-44-НС/31.03.2021
Денис Боянов Стоянов4-45-НС/31.03.2021
Дениз Мехмед Зюлкяр4-46-НС/31.03.2021
Онур Нихат Галиман4-47-НС/31.03.2021
Ахмед Вели Али4-48-НС/31.03.2021
ГЮКСЕЛ ЕРДАЛ РЕДЖЕБ4-49-НС/31.03.2021
Ревин Руфи Керим4-50-НС/31.03.2021
Айсун Билял Алчева4-51-НС/31.03.2021
Севим Мустафа Халил4-52-НС/31.03.2021
Сезгин Садък Мюзекя4-53-НС/31.03.2021
Сезар Садъков Алчев4-54-НС/31.03.2021
Александър Сергеевич Борщ4-1-НС/31.03.2021
Ахмед Аляйдин Ахмед4-2-НС/31.03.2021
Антон Константинов Георгиев4-3-НС/31.03.2021
Атила Невин Мурад4-4-НС/31.03.2021
Айше Айдънова Юмерова4-5-НС/31.03.2021
Виктор Величков Стоянов4-6-НС/31.03.2021
Виктор Миленов Петров4-7-НС/31.03.2021
Виктор Павлинов Станчев4-8-НС/31.03.2021
Виктория Ананиева Велева4-9-НС/31.03.2021
Данаил Стефанов Стефанов4-10-НС/31.03.2021
Джем Метин Адил4-11-НС/31.03.2021
Джулия Александрова Станева4-12-НС/31.03.2021
Димитър Теодоров Милков4-13-НС/31.03.2021
Емел Айдънова Юмерова4-14-НС/31.03.2021
Живко Димитров Спасов4-15-НС/31.03.2021
Звездомир Даниелов Николов4-16-НС/31.03.2021
Иводор Стилиянов Стоянов4-17-НС/31.03.2021
Илиян Юлиянов Райчев4-18-НС/31.03.2021
Йоана Ивайлова Иванова4-19-НС/31.03.2021
Калинка Симеонова Денева4-20-НС/31.03.2021
Кадир Фикрет Кадир4-21-НС/31.03.2021
Калина Мартинова Чавдарова4-22-НС/31.03.2021
Людмил Павлов Неделчев4-23-НС/31.03.2021
Мертин Белгин Мустафа4-24-НС/31.03.2021
Милен Константинов Йорданов4-25-НС/31.03.2021
Момчил Венциславов Николов4-26-НС/31.03.2021
Натаниел Коцев Костов4-27-НС/31.03.2021
Петър Антонов Тонев4-28-НС/31.03.2021
Петър Методиев Петров4-29-НС/31.03.2021
Пламена Валериева Петрова4-30-НС/31.03.2021
Радена Радославова Трифонова4-31-НС/31.03.2021
Радина Кирилова Неделчева4-32-НС/31.03.2021
Ростислав Свиленов Йорданов4-33-НС/31.03.2021
Ростислава Неделчева Иванова4-34-НС/31.03.2021
Светослав Валентинов Петков4-35-НС/31.03.2021
Симона Радославова Якимова4-36-НС/31.03.2021
Симеон Йорданов Йорданов4-37-НС/31.03.2021
Станислав Светланов Дамянов4-38-НС/31.03.2021
Стефан Огнянов Илиев4-39-НС/31.03.2021
ЦВЕТОЗАР ПЕТРОВ ЦАНЕВ4-40-НС/31.03.2021
Ниджел Езамин Абдурахман4-84-НС/31.03.2021
Неждет Басриев Вейсалов4-85-НС/31.03.2021
Онур Осман Сюлюман4-86-НС/31.03.2021
Мехмет Севгили4-87-НС/31.03.2021
Гюлсес Невзатов Шакиров4-88-НС/31.03.2021
Здравко Иванов Енев4-89-НС/31.03.2021
Хакан Рейхан Неджми4-90-НС/31.03.2021
БЕДРЕТ РАСИМ АЗИЗ4-91-НС/31.03.2021
Валентин Василев Василев4-92-НС/31.03.2021
Теодор Раданов Антонов4-93-НС/31.03.2021
Беркай Айнур Ниязи4-94-НС/31.03.2021
Мехмед Шукри Таир4-95-НС/31.03.2021
Мелих Метинов Бедриев4-96-НС/31.03.2021
Мелиха Мухаремова Мехмедова4-97-НС/31.03.2021
Ревин Мустафов Исмаилов4-98-НС/31.03.2021
Нина Благовестова Цонева4-99-НС/31.03.2021
Айла Кадир Сюлейман4-100-НС/31.03.2021
Хатидже Акифова Ахмедова4-101-НС/31.03.2021
Нериман Фикрет Халилова4-102-НС/31.03.2021
Халил Мюслюмов Алиев4-103-НС/31.03.2021
Пенка Стоянова Стоянова4-104-НС/31.03.2021
Белгин Фари Мюзекя4-105-НС/31.03.2021
Мехти Наккиев Пачалиев4-106-НС/31.03.2021
Севинч Мухаремова Пачалиева4-107-НС/31.03.2021
Петко Павлинов Петков4-108-НС/31.03.2021
Цветалин Коцев Цонев4-109-НС/31.03.2021
Хюсеин Хасан Халил4-110-НС/31.03.2021
Тезгюл Акифова Мехмедова4-111-НС/31.03.2021
Орхан Ружди Бедиханов4-112-НС/31.03.2021
Невин Селиманова Мустафова4-113-НС/31.03.2021
МЕЙЛИН ЙЪЛМАЗ МЕХМЕДОВА4-114-НС/31.03.2021
Севгин Бейнур Рамадан4-55-НС/31.03.2021
Абдурахим Джемал Абдурахим4-56-НС/31.03.2021
Сеид Сали Хюсеин4-57-НС/31.03.2021
Абил Метин Неджиб4-58-НС/31.03.2021
Айхан Бедри Хасан4-59-НС/31.03.2021
Басри Ибрям Сали4-60-НС/31.03.2021
Метин Алиосман Али4-61-НС/31.03.2021
Ремзие Назиф Халил4-62-НС/31.03.2021
Еркин Ниязи Ахмед4-63-НС/31.03.2021
Васко Митков Захариев4-64-НС/31.03.2021
Беркай Сезгин Халил4-65-НС/31.03.2021
Енис Тунджер Али4-66-НС/31.03.2021
Сибел Нермин Джелил4-67-НС/31.03.2021
Сашко Рангелов Ангелов4-68-НС/31.03.2021
Идриз Мерихан Али4-69-НС/31.03.2021
Ергин Адем Ахмед4-70-НС/31.03.2021
Биямин Карани Кямил4-71-НС/31.03.2021
Иван Георгиев Илиев4-72-НС/31.03.2021
Ревасие Хамди Илияз4-73-НС/31.03.2021
Антон Маринов Маринов4-74-НС/31.03.2021
Светлин Тодоров Стоянов4-75-НС/31.03.2021
Мустафа Гюрсел Мустафа4-76-НС/31.03.2021
Неджатин Кямил Джемаил4-77-НС/31.03.2021
Георги Николов Проданов4-78-НС/31.03.2021
ХЮЛЕЯ ЮЗДЖАН ИСУФОВА4-79-НС/31.03.2021
Ахмед Юмер Гафур4-80-НС/31.03.2021
Танер Хасан Ахмед4-81-НС/31.03.2021
Зюхал Неджатин Кемал4-82-НС/31.03.2021
МЕХМЕД ШЕФКЕД РАСИМ4-83-НС/31.03.2021
Арзу Джейлян Сюлейман4-115-НС/02.04.2021
Басри Ахмедов Таушанов4-116-НС/02.04.2021
Билент Мехмедов Басриев4-117-НС/02.04.2021
Веселин Димитров Станев4-118-НС/02.04.2021
Емирджан Калоянов Ангелов4-119-НС/02.04.2021
Ергюлян Закирова Мехмедова4-120-НС/02.04.2021
Есра Салиева Мехмед4-121-НС/02.04.2021
Ивелина Василева Станева4-122-НС/02.04.2021
Лютфи Акифов Сюлейманов4-123-НС/02.04.2021
Мергюл Реджеб Арифова4-124-НС/02.04.2021
Ремзие Фиргян Ахмед4-125-НС/02.04.2021
СЕНУР МЕХМЕД ЕФРАИМ4-126-НС/02.04.2021
Сунай Ахмед Ахмед4-127-НС/02.04.2021
Теодора Галинова Вангелова4-128-НС/02.04.2021
Фатме Ибрахим Ахмед4-129-НС/02.04.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения