Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 121-ПВР/НС
Разград, 09.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили Заявлениe с вх.№ 205/08.11.2021 г. от коалиция „БСП за България“, Заявления с вх. №206/08.11.2021 г. и вх. № 229/09.11.2021г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, Заявление с вх. № 224/09.11.2021г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, Заявление с вх. № 228/09.11.2021г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и Заявление с вх.№ 233/09.11.2021г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за извършване на промени в състави на СИК и ПСИК в община Разград

Постъпили са Заявлениe с вх.№ 205/08.11.2021 г. от коалиция „БСП за България“, Заявления с вх. №206/08.11.2021 г.  и вх. № 229/09.11.2021г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“,  Заявление с вх. № 224/09.11.2021г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,  Заявление с вх. № 228/09.11.2021г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и Заявление с вх.№ 233/09.11.2021г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за извършване на промени в съставите на СИК и ПСИК в община Разград, подадени чрез упълномощени представители, с които са отправени следните  предложения: допълване на утвърдения Списък с резервни членове на СИК в община Разград и промяна в съставите на СИК №18260000,3 с. Гецово, СИК №182600011, с. Мортагоново, СИК № 182600013, с. Осенец, СИК №182600016, с. Пороище, СИК №182600020, с. Раковски, СИК №182600027, с. Ясеновец, СИК № 182600028, с. Ясеновец, СИК № 182600029, с. Ясеновец,  СИК №182600030, гр. Разград, СИК №182600031, гр. Разград, СИК №182600032, гр. Разград, СИК № 182600034, гр. Разград, СИК №182600035, гр. Разград, СИК № 182600037, гр. Разград, СИК № 182600039,  гр. Разград, СИК №182600041, гр. Разград, СИК №  182600048, гр. Разград, СИК №182600052, гр. Разград, СИК № 182600057, гр. Разград, СИК № 182600060, гр. Разград, СИК № 182600062, гр. Разград, СИК № 182600064, гр. Разград, СИК №182600067, гр. Разград; промяна в състава на ПСИК № 182600069 гр. Разград в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РИК – Разград със свое Решение № 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г. е назначила съставите на СИК в община Разград и е утвърдила Списъка на резервните членове, а с Решение № 102-ПВР/НС от 01.11.2021 г. е назначила състава на ПСИК в община Разград, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК, Заявлениe с вх.№ 205/08.11.2021 г. от коалиция „БСП за България“, Заявления с вх. №206/08.11.2021 г.  и вх. № 229/09.11.2021г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“,  Заявление с вх. № 224/09.11.2021г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, Заявление   с вх. № 228/09.11.2021г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и Заявление с вх.№ 233/09.11.2021г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, РИК-Разград

РЕШИ:

I. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА свое Решение № 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г., относно назначаване на съставите на СИК в община Разград в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

 

1. ДОПЪЛВА Списъка на резервните членове със следните лицата:

Предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

Мехмед Джеват Мустафа, ЕГН …………, образование: …………, телефон ………….

Светлин Емилов Максимов, ЕГН …………, образование: …………, телефон ………….

Полина Иванова Недкова, ЕГН …………, образование: …………, специалност: …………, телефон ………….

Павлин Александров Станчев, ЕГН …………, образование: …………, специалност: …………, телефон ………….

Деян Йорданов Начев, ЕГН …………, образование: …………, специалност: …………телефон …………

Милена Владимирова Иванова, ЕГН …………, образование: …………, телефон …………

Радостина Невилиянова Димитрова, ЕГН …………, образование: …………, специалност: …………, телефон …………

Росица Господинова Белчева, ЕГН …………, образование: …………, специалност: …………, телефон …………

Даниела Стоянова Неофитова, ЕГН …………, образование: …………, специалност: …………, телефон …………

Виктор Величков Стоянов, ЕГН …………, образование: …………, телефон …………

Йордан Стойчев Йорданов, ЕГН …………, образование: …………, специалност: …………, телефон ………….

 

Предложени от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

Пламен Енчев Петков, ЕГН …………, телефон: …………

Мехмед Джелял Ислям, ЕГН …………, телефон: …………

Росица Симеонова Цанкова, ЕГН …………, телефон: …………

Петранка Стоянова Христова, ЕГН …………, телефон: …………

Женя Пламенова Иванова, ЕГН …………, телефон: …………

Радостина Недялкова Русева, ЕГН …………, телефон: ………

 

Предложено от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“:

Фирдес Шюкрю Ефраим, ЕГН ………, образование: …………, тел: …………

 

Предложени от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“:

Христо Георгиев Цветков, ЕГН …………, образование: …………,, тел: …………

Виктория Михайлова Максимова, ЕГН …………, образование: …………, тел: …………

Робърт Матеев Янков, ЕГН …………,, образование: …………,, тел: …………

Веселина Йорданова Йорданова, ЕГН …………,, образование: …………, тел: ………….

 

2. ОСВОБОЖДАВА следните лица предложени:

Предложени от коалиция „БСП за България“:

от СИК № 182600041, гр. Разград, община Разград – Цена Христофорова Касабова от длъжността „председател“

от СИК 182600041, гр. Разград, община Разград – Даниела Стефанова Пенчева от длъжността „член“

от СИК 182600053, гр. Разград, община Разград – Дияна Георгиева Цонева от длъжността „член“

 

Предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

от СИК № 182600003, с. Гецово, община Разград – Красимира Тодорова Христова Георгиев от длъжността „член“

от СИК № 182600011, с. Мортагоново, община Разград – Бояна Станкова Мечкова от длъжността „член“

от СИК № 182600016, с. Пороище, община Разград – Дияна Енчева Георгиева от длъжността „член“

от СИК № 182600020, с. Раковски, община Разград – Бехра Реждеб Ахмед от длъжността „член“

от СИК № 182600027, с. Ясеновец, община Разград – Севие Севим Адем от длъжността „член“

от СИК № 182600028, с. Ясеновец, община Разград – Анатолий Иванов Иванов от длъжността „секретар“

от СИК № 182600031, гр.Разград, община Разград – Севджихан Мехмедова Ниязиева от длъжността „член“

от СИК № 182600035, гр.Разград, община Разград – Марияна Дончева Богословова от длъжността „зам. председател“

от СИК № 182600048 гр.Разград, община Разград – Матьо Иванов Коцев от длъжността „член“

от СИК № 182600062, гр.Разград, община Разград – Мариан Петров Георгиев от длъжността „председател“

от СИК № 182600067, гр.Разград, община Разград – Величка Спасова Воденичарова от длъжността „член“

 

Предложени от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

от СИК № 182600011, с. Мортагоново, община Разград – Деянка Александрова Минева от длъжността „зам. председател“

от СИК № 182600013, с. Осенец, община Разград – Стоянка Иванова Минкова от длъжността „член“

от СИК № 182600028, с.Ясеновец, община Разград – Веселка Цонкова Ангелова от длъжността „зам. председател“

от СИК № 182600029, с.Ясеновец, община Разград – Валентин Цветанов Стойнов от длъжността „зам. председател“

от СИК № 182600034, гр. Разград, община Разград – Николай Маринов Атанасов от длъжността „член“

от СИК № 182600037, гр. Разград, община Разград – Веселин Рачев Йорданов от длъжността „член“

от СИК № 182600039, гр. Разград, община Разград – Антоанета Димитрова Маринова от длъжността „член“

от СИК № 182600057, гр. Разград, община Разград – Любомир Николаев Цаков от длъжността „член“

от СИК № 182600060, гр. Разград, община Разград – Джемиле Бейханова Исмаил от длъжността „член“

от СИК № 182600062, гр. Разград, община Разград – Галина Иванова Кирева от длъжността „член“

от СИК № 182600064, гр. Разград, община Разград – Тодор Красимиров Иванов от длъжността „член“

 

Предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“:

от СИК № 182600062 гр. Разград, община Разград – Халиме Ерсин Мехмед от длъжността „секретар“

 

Предложени от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“:

от СИК № 182600020 с. Раковски, община Разград – Павлин Ненков Иванов от длъжността „член“

от СИК № 182600030 гр. Разград, община Разград – Свежен Кирилов Киров от длъжността „член“

от СИК № 182600032 гр. Разград, община Разград – Десислав Йорданов Великов от длъжността „член“

от СИК № 182600052 гр. Разград, община Разград – Мартина Йорданова Йорданова от длъжността „член“

 

3. ДОПЪЛВА Списъка на резервните членове със следните освободени лица предложени от коалиция „БСП за България“:

Цена Христофорова Касабова, ЕГН ………., образование: ………., телефон: ……….

Даниела Стефанова Пенчева, ЕГН ………., образование: ………., специалност: ………., телефон: ………..

 

4. НАЗНАЧАВА следните лица предложени:

Предложени от коалиция „БСП за България“:

в СИК № 182600041, гр. Разград, община Разград – Даниела Стефанова Пенчева на длъжността „председател“

в СИК № 182600041, гр. Разград, община Разград – Цена Христофорова Касабова на длъжността „член“

в СИК 182600053, гр. Разград, община Разград – Пенка Неделчева Колева на длъжността „член“

 

Предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

в СИК № 182600003, с. Гецово, община Разград – Росица Господинова Белчева на длъжността „член“

в СИК № 182600011, с. Мортагоново, община Разград – Деян Йорданов Начев на длъжността „член“

в СИК № 182600016, с. Пороище, община Разград – Даниела Стоянова Неофитова на длъжността „член“

в СИК № 182600020, с. Раковски, община Разград – Йордан Стойчев Йорданов на длъжността „член“

в СИК № 182600027, с. Ясеновец, община Разград – Мехмед Джеват Мустафа на длъжността „член“

в СИК № 182600028, с. Ясеновец, община Разград – Светлин Емилов Максимов на длъжността „секретар“

в СИК № 182600031, гр. Разград, община Разград – Виктор Величков Стоянов на длъжността „член“

в СИК № 182600035, гр. Разград, община Разград – Радостина Невилиянова Димитрова на длъжността „зам. председател“

в СИК № 182600048, гр. Разград, община Разград – Павлин Александров Станчев на длъжността „член“

в СИК № 182600062, гр. Разград, община Разград – Полина Иванова Недкова на длъжността „председател“

в СИК № 182600067, гр. Разград, община Разград – Милена Владимирова Иванова на длъжността „член“

 

Предложени от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

в СИК № 182600011, с. Мортагоново, община Разград – Мехмед Джелял Ислям на длъжността „зам. председател“

в СИК № 182600013, с. Осенец, община Разград – Радостина Недялкова Русева на длъжността „член“

в СИК № 182600028, с.Ясеновец, община Разград – Росица Симеонова Цанкова на длъжността „зам. председател“

в СИК № 182600029, с.Ясеновец, община Разград – Пламен Енчев Петков на длъжността „зам. председател“

в СИК № 182600034, гр. Разград, община Разград – Веселин Рачев Йорданов на длъжността „член“

в СИК № 182600037, гр. Разград, община Разград – Николай Маринов Атанасов на длъжността „член“

в СИК № 182600039, гр. Разград, община Разград –Петранка Стоянова Христова на длъжността „член“

в СИК № 182600057, гр. Разград, община Разград – Джемиле Бейханова Исмаил на длъжността „член“

в СИК № 182600060, гр. Разград, община Разград – Стоянка Иванова Минкова на длъжността „член“

в СИК № 182600062, гр. Разград, община Разград – Женя Пламенова Иванова на длъжността „член“

в СИК № 182600064, гр. Разград, община Разград – Галина Иванова Кирева на длъжността „член“

 

Предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“:

в СИК № 182600062 гр. Разград, община Разград – Фирдес Шюкрю Ефраим на длъжността „секретар“

 

Предложени от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“:

в СИК № 182600020 с. Раковски, община Разград – Христо Георгиев Цветков на длъжността „член“

в СИК № 182600030 гр. Разград, община Разград – Робърт Матеев Янков на длъжността „член“

в СИК № 182600032 гр. Разград, община Разград – Виктория Михайлова Максимова на длъжността „член“

в СИК № 182600052 гр. Разград, община Разград – Веселина Йорданова Йорданова на длъжността „член“

 

5. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените лица, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

II. ИЗМЕНЯ свое Решение № 102-ПВР/НС от 01.11.2021 г., относно назначаване на състава на ПСИК в община Разград в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

 

1. ОСВОБОЖДАВА следното лице предложено от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

от ПСИК № 182600069 гр. Разград, община Разград – Милка Милушева Стоева от длъжността „зам. председател“

 

2. НАЗНАЧАВА следното лице предложено от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

в ПСИК № 182600069 гр. Разград, община Разград – Любомир Николаев Цаков на длъжността „зам. председател“

 

3. ИЗДАВА удостоверение на новоназначеното лице, анулира издаденото удостоверение на освободеното.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 09.11.2021 в 23:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения