Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 128-ПВР/НС
Разград, 09.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г., заявени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Постъпили са Заявление с вх. №2/09.11.2021г. от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на 30 (тридесет) застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. и Заявление с вх. №2-1/09.11.2021г. от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на 20 (двадесет) застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Представени са 50 (петдесет) броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Комисията не установи нередовности в представените документи.

Съгласно т.8 от Решение 707-ПВР/НС от 11.10.2021 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021 г. на ЦИК и Заявление с вх. №2/09.11.2021г. и Заявление с вх. №2-1/09.11.2021г. от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, РИК – Разград

РЕШИ:

1. РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Биргюл Басри Бедри

 

2

Гюлбениз Бейтиева Хюсеинова

 

3

Ахтер Селманов Хасанов

 

4

Фатме Шевкедова Хюсеинова

 

5

Нурсел Исмаилова Ебазерова

 

6

Сами Юсеин Махмуд

 

7

Неждет Селим Юсеин

 

8

Нермин Шефкетов Седитинов

 

9

Елфизе Исметова Идризова

 

10

Рукие Хайри Узун

 

11

Йозджан Джеферов Адемов

 

12

Еда Нюсхет Мехмедова

 

13

Гюрсел Зайкъров Ниятов

 

14

Сехаре Себайдинова Хюсеинова

 

15

Бехнур Бейтиев Селяйдинов

 

16

Севим Алиева Ахмедова

 

17

Фикрет Мехмедов Сеидов

 

18

Фейме Ахмедова Хюсеинова

 

19

Билял Севимов Исуфов

 

20

Фатмегюл Мехмедова Сали

 

21

Хасан Хасанов Ахшимов

 

22

Ешреф Ахмед Ешреф

 

23

Сюлейман Бахри Тюбе

 

24

Максуд Якубов Мюрселов

 

25

Нурсин Рейхан Али

 

26

Дурхан Мердан Мехмед

 

27

Хасан Юсеин Юсеин

 

28

Илия Петров Борисов

 

29

Севим Касимов Хасанов

 

30

Сали Сюлейман Мустафа

 

31

Красимир Анчев Асенов

 

32

Хашим Хашимов Хасанов

 

33

Емилиян Илиянов Емилиянов

 

34

Зихни Иса Муса

 

35

Юмгюлсюн Алиева Исуфова

 

36

Нериман Закир Исмаилова

 

37

Салие Рагубова Рагубова

 

38

Афизе Ахмедова Мустафова

 

39

Емине Мустафова Мехмедова

 

40

Тюляй Исуфова Тефикова

 

41

Джемиле Джелил Исуфова

 

42

Танер Хюсеинов Еюбов

 

43

Севджет Ахмедов Мустафов

 

44

Юлиян Божанов Сергеев

 

45

Ферад Ферад Ахмед

 

46

Гюлтен Рашид Илияз

 

47

Макбуле Мехмедова Хюсеинова

 

48

Невин Мехмедова Хюсеин

 

49

Неждие Неждиева Салиева

 

50

Джемиле Джевгетова Пиронкова

 

2. ИЗДАВА удостоверения на застъпниците на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.11.2021 в 00:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения