Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 144-ПВР/НС
Разград, 11.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№276/11.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за извършване на промяна в състав на ПСИК в община Кубрат

Постъпило е Предложение с вх.№276/11.11.2021 г. от  коалиция „ГЕРБ-СДС“ за извършване на промяна в състав на ПСИК в община Кубрат, подадено чрез упълномощен представител, с което е отправено предложение за извършване на промяна в състава на ПСИК № 181600032, с. Бисерци  в община Кубрат, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РИК – Разград със свое Решение № 98-ПВР/НС от 01.11.2021 г. е назначила съставите на ПСИК в община Кубрат, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В случая РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправеното предложение, поради което същото следва да бъде прието.

Въз основа на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и  Предложение с вх.№265/11.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, РИК-Разград

РЕШИ:

ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ свое Решение № 98-ПВР/НС от 01.11.2021 г., относно назначаване на съставите на ПСИК в община Кубрат в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

 

1. ДОПЪЛВА Списъка на резервните членове със следното лице:

- Сергей Божиков Костов, ЕГН …………, образование: …………, телефон за контакт: …………

 

2. ОСВОБОЖДАВА следното лице:

- от ПСИК №181600032, с. Бисерци, община Кубрат - Йорданка Николова Андреева от длъжността „член“

 

3. НАЗНАЧАВА следното лице:

- в ПСИК №181600032, с. Бисерци, община Кубрат - Сергей Божиков Костов на длъжността „член“

 

4. ИЗДАВА удостоверение на новоназначеното лице, анулира издаденото удостоверение на освободеното.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 12.11.2021 в 03:55 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения