Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 146-ПВР/НС
Разград, 11.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане постъпили Заявление с вх.№278/11.11.2021 г. от партия “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и Заявление с вх.№279/11.11.2021 г. от коалиция “ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на СИК и ПСИК в община Завет

Постъпили са Заявление с вх.№278/11.11.2021 г. от партия “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и Заявление с вх.№279/11.11.2021 г. от коалиция “ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на СИК и ПСИК в община Завет, подадени чрез упълномощени представители, с които са отправени предложения за извършване на промени в състави на СИК №181100006, гр. Завет, СИК №181100010, с. Острово, ПСИК №181100016 с. Брестовене в община Завет, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РИК – Разград със свое Решение № 66-ПВР/НС от 14.10.2021 г. е назначила съставите на СИК в община Завет, а съставите на ПСИК в Община Завет с Решение № 97-ПВР/НС от 28.10.2021 г., в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В случая РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправените предложения, поради което същите следва да бъдат приети.

Въз основа на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК, Заявление с вх.№278/11.11.2021 г. от партия “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и Заявление с вх.№279/11.11.2021 г. от коалиция “ГЕРБ-СДС“, РИК-Разград

РЕШИ:

ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ свое Решение № 66-ПВР/НС от 14.10.2021 г. и Решение № 97-ПВР/НС от 28.10.2021 г.,, относно назначаване на съставите на СИК и ПСИК в община Завет, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

 

1. ДОПЪЛВА Списъка на резервните членове със следните лицата:

Предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

- Ива Любомирова Йовчева, ЕГН …………, образование: …………, телефон за контакт: …………

 

Предложени от партия“ ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

- Анелия Кирилова Петкова, ЕГН …………, образование: …………, телефон за контакт: …………

 

2. ОСВОБОЖДАВА следните лица:

Предложено от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

- от СИК №181100006, гр. Завет, община Завет - Славчо Банков Коев от длъжността „член“

- от СИК №181100010, с. Острово, община Завет - Емине Сабри Мюмюн - Кирилова от длъжността „член“

- от ПСИК №181100016, с. Брестовене община Завет - Величка Георгиева Сидерова от длъжността „председател“

 

Предложено от партия“ ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

- от ПСИК №181100010, с. Острово, община Завет - Костадин Миленов Михов от длъжността „секретар“

 

3. НАЗНАЧАВА следните лица:

Предложено от коалиция „ГЕРБ - СДС“:

- в СИК №181100006, гр. Завет, община Завет - Ива Любомирова Йовчева на длъжността „член“

- в СИК №181100010, с. Острово, община Завет - Даниел Генадиев Георгиев на длъжността „член“

- в ПСИК №181100016, с. Брестовене община Завет - Емине Сабри Мюмюн на длъжността „председател“

 

Предложено от партия“ ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

- в СИК №181100010, с. Острово, община Завет - Анелия Кирилова Петкова на длъжността „секретар“

 

4. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените лица, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 12.11.2021 в 03:59 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения