Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 190-ПВР/НС
Разград, 13.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 335/13.11.2021 г. от политическа партия „ДВЕЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, във връзка с извършване на промени в съставите на СИК, община Цар Калоян

Постъпило е Заявление с вх. № 335/13.11.2021 г. от политическа партия „ДВЕЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РИК – Разград със свое Решение №71-ПВР/НС от 19.10.2021 г. е назначила съставите на СИК в община Цар Калоян и е утвърдила Списъка на резервните членове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В случая РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправените предложения, поради което същите следва да бъдат приети.

Въз основа на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и писмено Заявление с вх.№335/13.11.2021 г. от политическа партия „ДВЕЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,  РИК-Разград

РЕШИ:

ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ свое Решение № 71-ПВР/НС от 19.10.2021 г. относно назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

 

1. ДОПЪЛВА Списъка на резервните членове със следното лице:

Айсел Ариф Авджиали, ЕГН ……………, образование: ……………, тел. ……………

 

2. ОСВОБОЖДАВА следното лице:

от СИК № 182600007, община Цар Калоян – Афизе Ниязиева Реснелиева от длъжността „секретар“

 

3. НАЗНАЧАВА следното лице:

в СИК № 182600007, община Цар Калоян,  Айсел Ариф Авджиали, на длъжността „секретар“

 

4. ИЗДАВА удостоверение на новоназначеното лице, анулира издаденото удостоверение на освободеното.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 14.11.2021 в 08:56 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения