Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 29-ПВР/НС
Разград, 01.10.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение относно разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Кубрат, съгласно Методическите указания приети с Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК

Съгласно т. 2 от Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г., след влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината, РИК със свое решение определя разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община. Към същото решение са приложени Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК), с които се определя изчислителната процедура за разпределение на местата в СИК и техните ръководства, между парламентарно представените партии и коалиции.

Заповедите на кметовете за определяне броя на секциите на територията на съответната община, са влезли в сила, вследствие на което РИК – Разград са свои предходни решения, взети на днешното заседание е определила броя на членовете на всяка СИК на територията на общините от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РИК – Разград е приложила изчислителната процедура към Методическите указания, вследствие на което е направено разпределението на местата в СИК и техните ръководства на територията на общините.

Във връзка с изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК,  РИК - Разград, 

РЕШИ:

 1. Разпределя членовете и ръководните места в СИК на територията на община Кубрат в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

Партия/коалиция

Брой членове в СИК (без ръководни)

Брой ръководни места

Общ брой членове в СИК

Партия „Има такъв народ“

37

24

61

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

35

24

59

Коалиция „БСП за България“

22

13

35

Коалиция „Демократична България – обединение“

21

13

34

Партия „ДПС“

20

11

31

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

25

5

30

Общо

160

90

250

 

 1. Решението да се изпрати на Кмета на Община Кубрат по електронната поща.

 

            Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.10.2021 в 20:46 часа

Свързани решения:

21-ПВР/НС/01.10.2021

Календар

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения