Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 67-ПВР/НС
Разград, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Лозница и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е писмо с вх. № 69/14.10.2021г. от кмета на Община Лозница, с което е изпратил на комисията – Предложение за състав на СИК в община Лозница за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., включително и за резервни членове.

 С предложението са представени: предложения на партиите и коалициите  за състав на СИК; Копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите/решенията за създаване на коалициите; пълномощни на представляващите съответната партия или коалицията от партии; Протокол от 06.10.2021г. за проведените  консултации с парламентарно представените партии и коалиции и Покана изх. № 92-00-38/27.09.2021 г. от кмета на Община Лозница за провеждане на консултациите.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение съставите на СИК на територията на община Лозница.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с наше Решение № 30-ПВР/НС от 01.10.2021г.

РИК Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, Предложение постъпило с писмо вх. № 69/14.10.2021г. от кмета на Община Завет, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Решения № 22-ПВР/НС от 01.10.2021г. и № 30-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК – Разград,

РЕШИ:

1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК в община Лозница в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Единен № на СИК №181700001, с. Бели Лом, ул. "Цариградско шосе" №31

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Ерсин Сезгинов Алиев

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Евгения Николова Павлова

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Шурай Али Мустафа

 

секретар

ДПС

 

 

 

4

Фатме Идрис Хюсеинова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Хасан Мехмед Хасан

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Николай Иванов Касабов

 

член

ДБО

 

 

 

7

Дона Иванова Радева

 

член

БСП за България

 

 

 

8

Белчо Минков Димитров

 

член

ИТН

 

 

 

9

Венцислав Ананиев Велев

 

член

ИСМВ

 

 

 

 Единен № на СИК №181700002, с. Веселина, ул. "Христо Ботев"№46

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Айше Ибрахимова Реджеб

 

председател

ДПС

 

 

 

2

Йордан Иванов Михайлов

 

зам.председател

ИСМВ

 

 

 

3

Ахмед Ибрямов Ахмедов

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Сюлейля Шюкри Басри

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Фатме Йълмаз Мехмедова

 

член

ДБО

 

 

 

6

Николай Петров Станчев

 

член

БСП за България

 

 

 

7

Димка Светославова Петрова

 

член

ИТН

 

 

 

8

Сашо Борисов Наков

 

член

ИТН

 

 

 

9

Росен Сергеев Стоичков

 

член

ИТН

 

 

 

Единен № на СИК №181700003,  с. Гороцвет, ул. "Искър" №13

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Хюсние Бехчетова Алиева

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Пенка Петкова Петрова

 

зам.председател

БСП за България

 

 

 

3

Сунай Хълми Хасан

 

секретар

ДБО

 

 

 

4

Сабие Исмаилова Ахмедова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Иван Желязков Атанасов

 

член

ИТН

 

 

 

6

Юмют Абдрахимов Ибрахимов

 

член

ДПС

 

 

 

7

Стилияна Иванова Георгиева

 

член

ИСМВ

 

 

 

Единен № на СИК №181700004, с. Градина, ул. "Н. Й. Вапцаров" №37

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Бахтюгюл Исмет Юзеир

 

председател

ДПС

 

 

 

2

Венета Пенчева Костадинова

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Станка Бонева Маринова

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Никола Радев Петров

 

член

ДБО

 

 

 

5

Данчо Стоянов Йорданов

 

член

БСП за България

 

 

 

6

Сийка Иванова Американова

 

член

ИТН

 

 

 

7

Димитър Илиев Стефанов

 

член

ИСМВ

 

 

 

Единен № на СИК №181700005, с. Каменар, ул. "Тодювци" №33

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Недрет Шериф Рафи

 

председател

ДБО

 

 

 

2

Росица Нанева Нешева

 

зам.председател

БСП за България

 

 

 

3

Раим Сезгин Раим

 

секретар

ИТН

 

 

 

4

Мария Рахнева Денчева

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Джейлян Ерол Фикрет

 

член

ДПС

 

 

 

6

Назар Левенова Илианова

 

член

ДБО

 

 

 

7

Калинка Русева Бобева

 

член

ИСМВ

 

 

 

Единен № на СИК №181700006, с. Крояч, ул. "Централна "№9

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Виктория Бориславова Георгиева

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Галя Стоянова Димитрова

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Недко Георгиев Недялков

 

секретар

ИСМВ

 

 

 

4

Дианка Събева Георгиева

 

член

ИТН

 

 

 

5

Стоян Савов Тодоров

 

член

БСП за България

 

 

 

6

Пламен Петров Минчев

 

член

ДБО

 

 

 

7

Сафет Ремзиева Хасанова

 

член

ДПС

 

 

 

Единен № на СИК №181700007, гр. Лозница, ул. "Дружба" №15

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Анита Любенова Димитрова

 

председател

ИТН

 

 

 

2

Наталия Радославова Иванова

 

зам.председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

3

Виолета Крумова Симеонова

 

секретар

БСП за България

 

 

 

4

Камелия Свиленова Конова

 

член

ИТН

 

 

 

5

Гюлбахар Абтулова Хамидова

 

член

ДПС

 

 

 

6

Катя Стоянова Лазарова

 

член

ДБО

 

 

 

7

Христо Недев Колев

 

член

ДБО

 

 

 

8

Енчо Христов Минков

 

член

ИСМВ

 

 

 

9

Лилянка Йорданова Иванова

 

член

ИТН

 

 

 

Единен № на СИК №181700008, гр. Лозница, ул. "Дружба" №21

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Туркие Ахмедова Кунгьова

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Юлия Стоянова Христова

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Йорданка Енчева Настинова

 

секретар

ДБО

 

 

 

4

Салиха Мехмедова Дурльова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Силвия Вергилова Мизурска

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Станимир Петков Стоилов

 

член

ИТН

 

 

 

7

Маргарита Христова Минкова

 

член

БСП за България

 

 

 

8

Свилен Русев Спасов

 

член

ИСМВ

 

 

 

9

Айше Мазлум Керим

 

член

ДПС

 

 

 

Единен № на СИК №181700009, гр. Лозница, ул. "Дружба" №31

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Мира Ивелинова Велкова

 

председател

БСП за България

 

 

 

2

Пламена Събева Христова

 

зам.председател

ДБО

 

 

 

3

Анелия Атанасова Стефанова

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Светла Илиева Георгиева

 

член

ИТН

 

 

 

5

Божидарка Петрова Петрова

 

член

ИТН

 

 

 

6

Росица Пенкова Христова

 

член

ИТН

 

 

 

7

Мария Тодорова Ботева

 

член

БСП за България

 

 

 

8

Цветалина Галинова Михайлова

 

член

ИСМВ

 

 

 

9

Исмаил Сали Челек

 

член

ДПС

 

 

 

 Единен № на СИК №181700010, с. Ловско, ул. "Стара планина" №6

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Христина Атанасова Христова-Исмаилова

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Айшен Беянч Язаджиева

 

зам.председател

ДПС

 

 

 

3

Стефани Стоянова Стоилова

 

секретар

ДБО

 

 

 

4

Андон Георгиев Тренчев

 

член

БСП за България

 

 

 

5

Станислав Валев Стефанов

 

член

ИТН

 

 

 

6

Светла Михайлова Конова

 

член

ИТН

 

 

 

7

Кръстинка Маринова Йонкова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

8

Мустафа Ахмедов Джамбазов

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

9

Марийка Енчева Петрова

 

член

ИСМВ

 

 

 

Единен № на СИК №181700011, с. Манастирци, ул. "Ал. Стамболийски" №22

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Фатме Мехмедова Кьорова

 

председател

ДПС

 

 

 

2

Сълзица Юриева Тупева

 

зам.председател

БСП за България

 

 

 

3

Неджибе Усаинова Дурали

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Анифе Салиева Мельова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Диана Йорданова Коцева

 

член

ДБО

 

 

 

6

Гълабина Иванова Кръстева

 

член

ИТН

 

 

 

7

Стоян Йорданов Стоянов

 

член

ИСМВ

 

 

 

Единен № на СИК №181700012, с. Манастирско, ул. "Бели лом" №20

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Юмгюл Ибрахимова Читакова

 

председател

ДПС

 

 

 

2

Маргарита Петрова Петкова

 

зам.председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

3

Искрен Сашов Маринов

 

секретар

ИТН

 

 

 

4

Данка Генева Илиева

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Лора Симеонова Генова

 

член

БСП за България

 

 

 

6

Недялка Йорданова Димитрова

 

член

ДБО

 

 

 

7

Муса Усаинов Тупев

 

член

БСП за България

 

 

 

Единен № на СИК №181700013, с. Сейдол, ул. "Г. С. Раковски" №18А

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Шабан Рафатов Кичуков

 

председател

ДБО

 

 

 

2

Верхат Реджебов Чолаков

 

зам.председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

3

Стоян Димитров Петров

 

секретар

БСП за България

 

 

 

4

Сафер Алиев Еминов

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Ремзи Хюсеинов Зърбашев

 

член

ДПС

 

 

 

6

Петя Тодорова Колева

 

член

ИТН

 

 

 

7

Надежда Георгиева Недялкова

 

член

ИСМВ

 

 

 

Единен № на СИК №181700014, с. Синя Вода, ул. "Ст. Караджа" №14

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Джемал Мехмедов Кюлюмов

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Нейчо Симеонов Гигов

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Йордан Колев Колев

 

секретар

БСП за България

 

 

 

4

Анифе Мусова Джамбазова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Гюлшен Мехмедали Али

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Емилия Енчева Радева

 

член

ИТН

 

 

 

7

Зюлфие Рафатова Кичукова

 

член

ДБО

 

 

 

8

Хасан Исуфов Хасанов

 

член

ИСМВ

 

 

 

9

Мехрибан Махмуд Ахмед

 

член

ДПС

 

 

 

Единен № на СИК №181700015, с. Студенец, ул."Странджа"№18

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Леонета Никифорова Атанасова

 

председател

ИТН

 

 

 

2

Пламен Любенов Настинов

 

зам.председател

ДБО

 

 

 

3

Сейхан Мехмедов Ниязиев

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Петър Спасов Петров

 

член

БСП за България

 

 

 

5

Надка Стефанова Григорова

 

член

ИТН

 

 

 

6

Гюрсел Хасан Мюмюн

 

член

ДПС

 

 

 

7

Петър Филипов Христов

 

член

ИСМВ

 

 

 

Единен № на СИК №181700016, с. Трапище, ул. "Христо Ботев" №27

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Муса Велиев Дурльов

 

председател

БСП за България

 

 

 

2

Гинка Атанасова Гецова

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Пахтен Айнурова Рафетова

 

секретар

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Васил Георгиев Василев

 

член

ДБО

 

 

 

5

Арфе Мустафа Сабри

 

член

БСП за България

 

 

 

6

Икбале Шевкъева Исмаилова

 

член

ДПС

 

 

 

7

Георги Христов Минков

 

член

ИСМВ

 

 

 

8

Румянка Дянкова Конова

 

член

ИТН

 

 

 

9

Сами Юмметов Самиев

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

Единен № на СИК №181700017, с. Тръбач, ул. "Венелин" №16

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Милена Стефанова Колева

 

председател

ИТН

 

 

 

2

Андон Йорданов Мичев

 

зам.председател

БСП за България

 

 

 

3

Йорданка Пенева Иванова

 

секретар

ДБО

 

 

 

4

Бойка Иванова Цонева

 

член

БСП за България

 

 

 

5

Исмаил Исмаилов Мемишев

 

член

ДПС

 

 

 

6

Евгени Стоянов Димитров

 

член

ИТН

 

 

 

7

Нина Иванова Въчева

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

Единен № на СИК №181700018, с. Чудомир, ул. "Лудогорие" №16

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Али Мусов Кадънчев

 

председател

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Владислава Асенова Василева

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Марийка Георгиева Начкова

 

секретар

БСП за България

 

 

 

4

Иван Димитров Тренков

 

член

ИТН

 

 

 

5

Бойко Васков Асенов

 

член

ДБО

 

 

 

6

Айше Бейнур Халидова

 

член

ДПС

 

 

 

7

Георги Иванов Георгиев

 

член

ИСМВ

 

 

 

Единен № на СИК №181700019, с. Ловско, ул."Ст.планина"№8, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Надежда Манева Калинова

 

председател

ДБО

 

 

 

2

Илия Колев Недев

 

зам.председател

ИТН

 

 

 

3

Йордан Павлов Йорданов

 

секретар

БСП за България

 

 

 

4

Реджеб Мехмедов Джамбазов

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Муса Мустафа Хантин

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Бедрие Беянч Хасанова

 

член

ДПС

 

 

 

7

Стефан Георгиев Райков

 

член

ИСМВ

 

 

 

Единен № на СИК №181700020, с. Крояч, ул. "Апшерон" №2, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Даниела Тодорова Бонева

 

председател

ИТН

 

 

 

2

Светла Миланова Стоянова

 

зам.председател

ИСМВ

 

 

 

3

Кадрие Нуриева Мустафова

 

секретар

ДПС

 

 

 

4

Ана Димитрова Ненова

 

член

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Нели Георгиева Николова

 

член

ДБО

 

 

 

6

Димитринка Кръстева Цветанова

 

член

БСП за България

 

 

 

7

Лазар Крумов Зайков

 

член

ИТН

 

 

 

 

2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Лозница:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия/коалиция

Образование

Специалност

Телефон

1

Нурие Адемова Салиева

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

2

Мехмед Джемалов Пашов

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

3

Цветелина Николаева Василева

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

4

Емилия Малинова Данаилова

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

5

Илия Колев Недев

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

6

Зюлфие Мехмедова Хюсеинова

 

ДПС

 

 

 

 

3. ИЗДАВА удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Лозница.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 14.10.2021 в 19:37 часа

Свързани решения:

30-ПВР/НС/01.10.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения