Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 78-ПВР/НС
Разград, 21.10.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Исперих в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е писмо от кмета на Община Исперих, депозирано под Вх. № 91/21.10.2021 г. при РИК-Разград, за броя на подадените заявления от избиратели с трайни увреждания, които следва да упражнят правото си на глас чрез гласуване в секция с подвижна избирателна кутия, както следва:

Населено място

Брой заявления

1

с. Подайва

16

2

с. Лъвино

11

3

с. Старо селище

14

4

с. Йонково

14

5

с.  Малко Йонково

10

6

с. Тодорово

13

Съгласно чл.90, ал.1 от ИК, уреждащ условията за назначаване на подвижните избирателни комисии, на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл.37 ИК, като в правомощията на районната избирателна комисия е вменено определянето на броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления.

С оглед изложеното и съгласно броя на подадени заявления по чл.37 ИК, броят на ПСИК на територията на община Исперих следва да е:

Населено място

Брой заявления

Брой ПСИК

1

с. Подайва

16

1

2

с. Лъвино

11

1

3

с. Старо селище

14

1

4

с. Йонково

14

1

5

с.  Малко Йонково

10

1

6

с. Тодорово

13

1

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 във вр. с чл.90, ал.1, изречение второ във вр. с чл.37 от ИК, писмо от кмета на Община Исперих с вх. № 91/21.10.2021 г. и Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград

РЕШИ:

Определя броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Исперих  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Населено място

Брой ПСИК

1

с. Подайва

1

2

с. Лъвино

1

3

с. Старо селище

1

4

с. Йонково

1

5

с.  Малко Йонково

1

6

с. Тодорово

1

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Светлана Недялкова Неделчева

* Публикувано на 21.10.2021 в 20:44 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения