Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 85-ПВР/НС
Разград, 22.10.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка СИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна кутия, на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 92, ал. 5 от ИК, броят на членовете на подвижната секционна избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е до 7 членове, но не по-малко от 5.

Съгласно чл. 92, ал. 6 от ИК, всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. Парламентарно представените партии и коалиции в Народното събрание на Република България са 6 (шест) на брой.

Във връзка с изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК-Разград,

РЕШИ:

Определя броя на членовете на всяка СИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна кутия, на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на 6 (шест) лица, включващи и ръководствата на комисиите.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 22.10.2021 в 20:29 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения