Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до РИК и решенията по тях

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

Вх. № ПодателПредмет на жалба / сигналРешение на РИКРешение на ЦИКСъдебно решение
123456
21449
16.11.2021 16:53
Жалба от Нигяр Кючюкова с адрес гр. Кубрат ул.Иван Вазов №4 в качеството упълномощен представителНарушение на чл.6 ал.2, чл.32 и чл.39 от Конституцията на Република България, и чл.2, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс
№ 239-ПВР/НС / 14.11.2021
№ 967-ПВР/НС / 18.11.2021
20437
14.11.2021 16:22
Жалба от Онур Гюрселов Зайкъров представител на ПП "ДПС"Нарушение на изборния процес в ПСИК 36 - Кубрат№ 240-ПВР/НС / 14.11.2021
19435
14.11.2021 14:00
Жалба от Бюрхан Исмаилов Мюзелифов и Мариела Георгиева Йорданова - представители на коалиция "Демократична България - Обединение"Нарушение на изборния процес в СИК 05 - с. Божурово, общ. Кубрат№ 241-ПВР/НС / 14.11.2021
18434
14.11.2021 14:46
От ПП "ГЕРБ"В помещението за гласуване и в непосредствена близост до СИК № 09, са разпространени агитационни материали - чашки за еднократна употреба за кафе с № 17 и надпис на съответната политическа партия.№ 234-ПВР/НС / 14.11.2021
17433
14.11.2021 14:35
Сигнал от Надежда Йорданова - представител на Коалиция ДБ-Обединениенарушения на изборния процес в ПСИК 36 - Кубрат№ 239-ПВР/НС / 14.11.2021
16432
14.11.2021 14:16
Жалба от Александър Нелчев Иванов - представител на Коалиция ДБ - ОбединеноеНарушение на изборния процес в СИК 2 - Веселина, община Лозница№ 236-ПВР/НС / 14.11.2021
15430
14.11.2021 14:14
Сигнал от Петя Стефанова - упълномощен представител на Коалиция БСП за БългарияНарущение на изборния процес пред СИК 11 - Мортагоново, община Разград№ 235-ПВР/НС / 14.11.2021
14429
14.11.2021 13:55
Жалба от Мариела Йорданова - представител на Коалиция ДБ - ОбединениеНарушения на изборния процес в СИК 10 - Кубрат№ 243-ПВР/НС / 14.11.2021
13428
14.11.2021 13:55
Жалба от Мариела Йорданова - представител на Коалиция ДБ - ОбединениеНарушение на изборния процес в СИК 1 и 2 - Бисерци, община Кубрат№ 242-ПВР/НС / 14.11.2021
12426
14.11.2021 13:47
Жалба от Венцислав Весков Бенов - представител на ДБ-ОбединениеНарушение н изборния процес в ПСИК 36-Кубрат№ 239-ПВР/НС / 14.11.2021
11425
14.11.2021 13:36
Жалба от ПП ГЕРБКонстатирано нарушение по смисъла на ИК в СИК 29 - Подайва, община Исперих№ 237-ПВР/НС / 14.11.2021
10424
14.11.2021 13:34
Жалба от Мариела Йорданова - представител на Коалиция ДБ - Обединениенарушения на изборния процес в ПСИК № 36 - Кубрат№ 239-ПВР/НС / 14.11.2021
9420
14.11.2021 09:40
Жалба от Мариела Йорданова - представител на Коалиция ДБ - Обединениенарушения на изборния процес в ПСИК № 37 - Мъдрево, община Кубрат№ 231-ПВР/НС / 14.11.2021
8419
14.11.2021 09:40
Жалба от Мариела Йорданова - представител на Коалиция ДБ - Обединениенарушения на изборния процес в ПСИК № 37 - Мъдрево, Община Кубрат№ 232-ПВР/НС / 14.11.2021
7418
14.11.2021 09:40
Жалба от Мариела Йорданова - представител на Коалиция ДБ - Обединениенарушения на изборния процес в ПСИК № 37 - Мъдрево, Община Кубрат№ 230-ПВР/НС / 14.11.2021
6417
14.11.2021 09:40
Жалба от Мариела Йорданова - представител на Коалиция ДБ - Обединениенарушения на изборния процес в ПСИК № 37 - Мъдрево№ 229-ПВР/НС / 14.11.2021
5413
14.11.2021 09:14
Сигнал от адвокат Надежда Йорданова Нарушаване на изборните правила.№ 233-ПВР/НС / 14.11.2021
4400
13.11.2021 17:03
Бехчет Османов Мехмедов, в качеството на избирател.Нарушение на чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 33 ал. 1, чл. 37, чл. 38, чл. 39 от Конституцията на Р. България, чл. 8, параграф 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 272 и чл. 288а от Изборния кодекс.
№ 174-ПВР/НС / 12.11.2021
№ 946-ПВР/НС / 13.11.2021
3352
13.11.2021 16:03
СИГНАЛ от Георги Милков изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдиеНарушение на изборния кодекс - партийна агитация на хартиен носител, поставена на общинска собственост№ 204-ПВР/НС / 14.11.2021
2323
12.11.2021 17:13
Ариф Васви АхмедНарушение на чл.66 ал.2 във връзка с чл.96 от ИК№ 213-ПВР/НС / 14.11.2021

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения