Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Разград, 23.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК, Решение 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК – Разград

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партия „ДПС“ за община Лозница, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Айше Ахмедова Мехмедова

 

2

Анна Славейкова Бозева

 

3

Афизе Ахмедова Мустафова

 

4

Икбале Шевкъева Исмаилова

 

5

Севджет Ахмедов Мустафов

 

6

Юмют Абдрахимов Ибрахимов

 

7

Емине Алиева Мельова

 

8

Танер Хюсеинов Еюбов

 

9

Фатме Джемалова Сиракова

 

10

Емил Асенов Найденов

 

11

Хюсеин Хасанов Хюсеинов

 

12

Салих Мустафов Дживгов

 

13

Зихни Иса Муса

 

14

Ферад Ферад Ахмед

 

15

Мехмед Рамадан Орцев

 

16

Джемиле Джелил Исуфова

 

17

Махмуре Хасан Адилова

 

18

Айлин Яшарова Юсеинова

 

19

Макбуле Мехмедова Хюсеинова

 

20

Невин Мехмедова Хюсеин

 

 

 1. Издава удостоверения на застъпниците за община Лозница.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Силвия Наскова Великова

* Публикувано на 24.03.2021 в 00:04 часа

Свързани решения:

126-НС/26.03.2021

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения