Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
Разград, 26.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпник на кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за община Лозница, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК, Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Заличава от регистъра на застъпниците на кандидатите от кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за община Лозница, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Икбале Шевкъева Исмаилова

 

 

 1. Регистрира застъпник на кандидатите от кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за община Лозница, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Ерхан Шерифов Мехмедов

 

 

 1. ИЗДАВА Удостоверение на новорегистрирания застъпник.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 27.03.2021 в 01:49 часа

Свързани решения:

108-НС/23.03.2021

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения