Заседания

Заседание от дата 13.08.2022 от 11:00 часа.

Решения

№ 10-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне срока за подаване на документи за регистриране на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети и за определяне на срока за регистриране на друг кандидат при отказ на кандидата; при отказ за регистрация или при обявяване недействителност на регистрация на кандидат от кандидатската листа на партия или коалиция, или при смърт, или изпадане в трайна невъзможност на кандидата да участва в изборите

№ 09-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Начина и реда за формиране на номерата на удостоверенията за регистрация на инициативните комитети – Приложение № 58-НС от Решение №1202-НС от 04 август 2022 г. на ЦИК

№ 08-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на Опис за предаване от РИК-Разград на териториално звено на Главна дирекция на „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 07-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне срока за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители и за определяне срока за подаване на документи за заличаване на регистрацията им

№ 06-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на Говорител на РИК-Разград

№ 05-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на специалисти и технически сътрудници, подпомагащи дейността на РИК-Разград

№ 04-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на член на РИК-Разград, който да подписва за Секретар приетите решения, когато едновременно отсъстват и Председателят и Секретарят на РИК-Разград

№ 03-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне начина и мястото на обявяване на взетите от РИК-Разград решения

№ 02-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне адрес и работното време на РИК-Разград

№ 01-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на член от Комисията относно маркиране на печатите на РИК-Разград

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения