Заседания

Решения

№ 243-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : постъпила жалба с вх.№ 429/14.11.2021 г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 13:55 часа от Мариела Господинова Йорданова – представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

№ 242-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 428/14.11.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 13:55 часа от Мариела Йорданова – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“

№ 241-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 435/14.11.2021г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 14:53 часа от Бейхан Исмаилов Мюзеиров и Мариела Георгиева Йорданова

№ 240-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : постъпила жалба с вх.№ 437/14.11.2021 г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 16:21 часа от Онур Гюрсел Зайкъров – председател на ПП „ДПС“ Община Кубрат

№ 239-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : постъпили жалби с вх.№ 424/14.11.2021 г., в 13:34 часа от Мариела Йорданова–упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“, с вх.№ 426/14.11.2021 г., в 13:47 часа от адв. Венцислав Бенов – пълномощник на Коалиция „Демократична България – Обединение“ и Сигнал с вх. 433/14.11.2021 г., в 14:35 часа от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“, заведени в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград

№ 238-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила информация от СИК на територията на Област Разград за гласуване от избиратели в двата вида избори и полагане на един подпис в избирателните списъци

№ 237-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 425/14.11.2021г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 13,36 часа от Валентин Стефанов Василев – областен координатор за област Разград на Политическа партия „ГЕРБ“

№ 236-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 432/14.11.2021г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 14,16 часа от адв.Александър Нелчев Иванов – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“

№ 235-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 430/14.11.2021г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 14,14 часа от Петя Стефанова – упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“

№ 234-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 434/14.11.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 14:46 часа от политическа партия „ГЕРБ“

№ 233-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпил Сигнал с вх.№ 413/14.11.2021 г., заведен Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 09:14 часа от адв. Надежда Йорданова–упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“

№ 232-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 419/14.11.2021 г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 09:40 часа от Мариела Йорданова–упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“

№ 231-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 420/14.11.2021 г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 09:40 часа от Мариела Йорданова–упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“

№ 230-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 418/14.11.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 09:40 часа от Мариела Йорданова–упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“

№ 229-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№ 417/14.11.2021 г., заведена Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 09:40 часа от Мариела Йорданова–упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“

№ 228-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№423/14.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, във връзка с извършване на промени в съставите на СИК община Исперих

№ 227-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№422/14.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, във връзка с извършване на промени в съставите на СИК община Исперих

№ 226-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№415/14.11.2021 г. от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, във връзка с извършване на промени в съставите на ПСИК община Цар Калоян

№ 225-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№414/14.11.2021 г. от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, във връзка с извършване на промени в съставите на СИК община Разград

№ 224-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 412/14.11.2021 г. от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състава на СИК в община Самуил

№ 223-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 409/14.11.2021 г. от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за извършване на промени в състава на ПСИК в община Исперих

№ 222-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 408/14.11.2021 г. от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състава на СИК в община Разград

№ 221-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 407/13.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за извършване на промени в състава на СИК в община Самуил

№ 220-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 406/13.11.2021 г. от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състава на СИК в община Кубрат

№ 219-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за допускане до гласуване със СУЕМГ в СИК № 182600057 гр. Разград във връзка с възникнал технически проблем

№ 218-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 405/13.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състава на ПСИК в община Самуил

№ 217-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление вх.№ 404/13.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за извършване на промени в състава на СИК в община Разград;

№ 216-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 403/13.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за извършване на промени в състава на СИК в община Кубрат

№ 215-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., заявени от Партия „Движение за права и свободи“

№ 214-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило запитване с вх. № 336/13.11.2021 г. от Красимир Кънчев – кореспондент на Би Ти Ви

№ 213-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил Сигнал от Ариф Васви Ахмед с вх. № 323/12.11.2021 г. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград

№ 212-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., заявени от партия „Движение за права и свободи“

№ 211-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 359/13.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за извършване на промени в състави на СИК в община Самуил

№ 210-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 358/13.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за извършване на промени в състава на СИК в община Разград

№ 209-НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил Списък № 3 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 357/13.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на партията

№ 208-НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил Списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 356/13.11.2021 г. от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на партията

№ 207-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 355/13.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на СИК в община Лозница

№ 206-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 354/13.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състава на СИК в община Разград

№ 205-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Предложение за заличаване на представител на ПП „ДПС“ с вх. № 353/13.11.2021 г. от упълномощен представител на партия

№ 204-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на Сигнал от Георги Милков, заведен под вх. № 352/13.11.2021г. в 16.03 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград

№ 203-НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил Списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 347/13.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на партията

№ 202-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 351/13.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на СИК в община Исперих

№ 201-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 350/13.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за извършване на промени в състава на СИК в община Исперих

№ 200-НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил Списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 313/12.11.2021 г. от политическа Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на партията

№ 199-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 348/13.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на ПСИК в община Исперих

№ 198-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 346/13.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на СИК в община Разград

№ 197-НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Предложение-Списък № 02 с вх. № 345/13.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за оттегляне пълномощията на представител на партията и замяна в списъка на упълномощените представители

№ 196-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 344/13.11.2021 г. от КП „БСП за България“ за извършване на промени в състав на ПСИК в община Самуил

№ 195-НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил Списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 343/13.11.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на коалицията

№ 194-НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Предложение с вх. № 341/13.11.2021 г. и Трето Предложение с вх.№ 342/13.11.2021 г. от коалиция „БСП за България“ за оттегляне пълномощията на представител на коалицията за Община Лозница и замяна в списъка на упълномощените представители

№ 193-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 340/13.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на СИК в община Кубрат

№ 192-ПВР/НС / 14.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Предложение Списък № 03 с вх. № 337/13.11.2021 г. от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за оттегляне пълномощията на представители на партията и замяна в списъка на упълномощените представители

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения