Заседания

Решения

№ 96-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на броя на членовете и разпределението на местата в СИК и техните ръководства, между партиите и коалициите на територията на съответната община, за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето

№ 95-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Одобряване на списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции

№ 94-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на специалисти към Районна избирателна комисия Разград

№ 93-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК)

№ 92-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единни номера на образуваните избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на Община Разград. Определяне броя на членовете на всяка СИК, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината.

№ 91-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Разград.

№ 90-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на ПСИК в община Самуил.

№ 89-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на ПСИК в община Цар Калоян

№ 88-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единни номера на образувани подвижни избирателни секции на територията на Община Кубрат. Определяне броя на членовете на всяка ПСИК съобразно постъпилите заявления, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината. Назначаване на съставите на ПСИК;

№ 87-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единен номер на образувана подвижна избирателна секция на територията на Община Завет. Определяне броя на членовете на ПСИК съобразно постъпилите заявления, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината. Назначаване на състава на ПСИК

№ 86-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъците на резервните членове, чрез поправка на техническа грешка

№ 85-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъците на резервните членове

№ 84-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъците на резервните членове

№ 83-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъците на резервните членове

№ 82-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъците на резервните членове

№ 81-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъците на резервните членове

№ 80-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъците на резервните членове

№ 79-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъците на резервните членове

№ 78-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъците на резервните членове

№ 77-НС / 19.03.2021

ОТНОСНО : Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъците на резервните членове

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения