№ 31-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Самуил

№ 30-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Разград

№ 29-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Лозница

№ 28-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Кубрат

№ 27-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Исперих

№ 26-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Завет

№ 25-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка ПСИК на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 24-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка СИК на територията на община Цар Калоян от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 23-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка СИК на територията на община Самуил от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 22-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка СИК на територията на община Разград от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 21-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка СИК на територията на община Лозница от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 20-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка СИК на територията на община Кубрат от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 19-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка СИК на територията на община Исперих от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 18-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка СИК на територията на община Завет от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 17-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на образуваните от Кмета на Община Кубрат избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 1203-НС от 04 август 2022 г. на ЦИК

№ 16-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на образуваните от Кмета на Община Завет избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 1203-НС от 04 август 2022 г. на ЦИК

№ 15-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на образуваните от Кмета на Община Исперих избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 1203-НС от 04 август 2022 г. на ЦИК

№ 14-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на образуваните от Кмета на Община Цар Калоян избирателни секции за народни представители на 02 октомври 2022 г., съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 1203-НС от 04 август 2022 г. на ЦИК

№ 13-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на образуваните от Кмета на Община Лозница избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 1203-НС от 04 август 2022 г. на ЦИК

№ 12-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на образуваните от Кмета на Община Самуил избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 1203-НС от 04 август 2022 г. на ЦИК

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения